אאא

נכסים ובנין עשויה לגייס עד 400 מיליון שקל בהנפקות אג"ח, באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ג' ו-ד' שלה. כך דיווחה החברה הבוקר (א') לבורסה. נכסים ובנין נשלטת ע"י דסק"ש (79.22%) של נוחי דנקנר. כמו כן, החברה מתכוונת לרשום רווח גדול של עד 190 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה בגין עליית שווי נכסים.

חברת הדירוג מעלות-S&P אישרה דירוג של A "שלילי" ו-A1 "חיובי" לסדרות ג' ו-ד', בהינתן היקף הגיוס האמור. ההנפקה, אם תתקיים, תתבצע על פי התשקיף שהגישה החברה ב-27 במאי אשתקד.

לפי הדיווח של נכסים ובנין לבורסה, החברה מנהלת מגעים ראשוניים עם גופים פיננסיים זרים לביצוע מימון מחדש למגדל HSBC בשדרה החמישית בניו יורק בסכום של כ-350-400 מיליון דולר.

"המימון כאמור צפוי להיות מובטח בשעבוד מלוא זכויות החברה במגדל וללא זכות חזרה (non-recourse) לחברה", נכתב בדיווח. היקף ההלוואה שנטלה נכסים ובנין לרכוש את זכויותיה במגדל HSBC עומד נכון לסוף 2011 על כ-240 מיליון דולר, כך שהיא מעריכה כי מהלך המימון מחדש ייצר לה תזרים מזומנים פנוי בכ-100-150 מיליון דולר.

בנוסף, נכסים ובנין מתכוונת לעדכן את שווי המגדל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2012 וכן שוויין של נכסים בישראל שמומשו בתחילת השנה. להערכת החברה, העלאת שווי הנכסים תביא אותה לרשום רווח נקי של 150-190 מיליון שקל, לעומת 22 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011.

"עיקר העלייה בשווי נובעת מהבניין בשיקגו שרשום בספרים לפי שווי של כ-120 מיליון דולר ולהערכתנו שווה כ-150-160 מיליון דולר", מסר האנליסט שי ליפמן מ-IBI. "מניית נכסים ובניין נסחרת במחיר אטקרטיבי ולהערכתנו סובלת בעיקר מההתרחשויות בחברה האם. עם ההתייצבות המסתמנת בדסק"ש ולאור הדיסקאונט העמוק בו נסחרת החברה, אנו שבים ומחדדים את המלצת הקנייה למניה לפי מחיר של 230 שקל למניה וממליצים לנצל את החולשה בנייר כדי לייצר פוזיציה".