אאא

בשיחה נדירה שנתן הגה"צ רבי נפתלי פרנקל שליט"א, חבר הבד"ץ של "העדה החרדית" ורב קהילת "חוג חתם סופר" בירושלים, לקראת מלאות 170 שנה להסתלקותו של רבן של ישראל מרנא ה"חתם סופר" זיע"א, התייחס הגר"נ פרנקל ל"שפעת מקסיקו", המפילה רח"ל חללים, וישנם חששות רבים בציבור לקראת החורף הקרוב.

בשיחה סיפר הגר"נ פרנקל שליט"א: "באו בפני בית הדין, ותיארו בפנינו את התפשטות השפעת הידועה, והוסיפו כי בחורף עלולה ח"ו השפעת להתגבר מאוד ולהפוך למגיפה ממש, ה' ירחם".

הגר"נ פרנקל שליט"א סיפר "הצעתי לעורר על דבר אמירת פרשת הקטורת בשחרית ובמנחה. לצערנו רבים מזלזלים באמירתה, ופשוט מדלגים על חלק חשוב זה. זו הסגולה הטובה ביותר - מלאך המות גילה אותה למשה רבנו בכדי לעצור את המגפה - צריך לחזק את העניין הזה ולהקפיד על אמירת הקטורת וכך בעזרת ה', נינצל מכל צער ונזק".

הדברים שנאמרו ע"י הגר"נ פרנקל שליט"א, ופרסמו בבטאון "עולם החסידות" ע"י הסופר המוכשר הרב ישראל-פינחס טירנואר, עוררו הדים רבים בקרב קהילות הקודש בירושלים ובסביבותיה, ורבנים רבים הורו לפרסם את הדברים ברבים ובכך לעורר רחמים וזכות על עם ישראל.