אאא

הגזירות הקשות על עולם התורה והמוסדות החרדיים נותנים את אותותיהם ומשפיעים על מצבם הכלכלי החמור בלאו הכי של הכוללים והישיבות הקדושות.

בחצר חסידות גור הוכרז במוצאי חג שמחת תורה בשם כ"ק מרן האדמו"ר מגור, בעת ההכרזה המסורתית לטובת 'איחוד מוסדות גור', כי המצב קשה ויש לסייע באופן מיוחד למוסדות.

בתוך כך, בפרשת "תולדות" ייצא הרבי מגור למסע מלכותי יחד עם קהל של 200 מנגידי החסידות לשבת של התעלות רוחנית והתרוממות הנפש.

אל המסע יצטרפו כל הנגידים שהתחייבו על תרומה של למעלה מ-50,000 דולרים.

השבת המיוחדת תיערך ביוון במלון מכובד ויוקרתי ובו יודו ראשי החסידות בהכרת הטוב לכל אותם נדיבים ואנשי עסקים שהתגייסו לסייע למוסדות גור המונים רבבות תלמידים בשעתם הקשה לאור הקיצוצים התקציביים של ממשלת השמד.