אאא

בירושלים הלכה לעולמה בכניסת החג הרבנית חנה פרבשטיין, אלמנת ראש ישיבת חברון הגאון רבי אברהם יהודה פרבשטיין זצ"ל ובת הגאון רבי יחזקאל סרנא. 

בת 91 הייתה הרבנית במותה. היא נולדה בקובנה ועלתה ארצה עם הקמת ישיבת חברון. שמונה שנים לפני פטירתה, הלך לעולמה בנה הגאון רבי יוסף פרבשטיין. 

הרבנית פרבשטיין ע"ה הותירה אחריה את בניה הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין, מראשי ישיבת חברון כיום, הגאון רבי אלחנן פרבשטיין, משגיח בישיבת אופקים, הגאון רבי דניאל פרבשטיין ר"מ בישיבת נחלת הלויים, וחתנה הגאון רבי רפאל שמואלביץ. 

 הלוויתה של הרבנית פרבשטיין תצא הלילה (חמישי) בשעה 22:45 מבית הלווית שמגר להר המנוחות בירושלים.