אאא

רשימת 'דגל התורה' באלעד ידעה טלטלות רבות עד שגובשה למתכונתה הסופית שהוגשה הערב. הרשימה מונה את הנציגים אבי שטרן, משה ברדוגו, שמואל גרוסברד וירוחם טורנר.

בתחילה, דובר על "הצנחה" של עסקנים מערים אחרות על מנת ולהגיע למועמדים מוסכמים על כל הפלגים בעיר שיקבלו גם את תמיכתו של רב העיר הגרש״ז גרוסמן.

בסביבתו של הרב גרוסמן, היו מרוצים הערב מהרשימה שגובשה לבסוף. אלא, שמתברר כי על אף כל זאת, לראשי תנועת דגל התורה היתה חשובה הנאמנות המפלגתית לגדולי התורה, ועל כן הוחתמו הבוקר כל המועמדים של הסיעה הליטאית על מסמך מיוחד בו הם מתחייבים ומצהירים מפורשות כי בכל שאלה שתיווצר באחת מהסוגיות שיעמדו על סדר יומה של העיר אלעד יהיו הנציגים כפופים להכרעתם הבלעדית של גדולי ישראל מרנן ורבנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ושר התורה הגר"ח קנייבסקי.

גורמים המעורים בפרטי העניין, מסבירים ל"כיכר השבת" כי "אמנם זהו דבר ברור שנציגי הציבור מחוייבים להישמע לגדולי הדור שאותם הינם הם מייצגים ומהווים כידא אריכתא שלהם, אולם בשל החשש שעלולים להיווצר בעתיד מקרים בהם יבחרו הנציגים להתייעץ עם אישיות תורנית מסויימת אליה הם מקורבים או רב הנאמן עליהם, על כן נדרשה התחייבות מפורשת שלא תשאיר מקום לספיקות".

"כל נציגי דגל התורה בכל ערי הארץ אמונים על הציות לגדולי ישראל וכך ינהגו בכל שאלה והתלבטות שתעמוד בפניהם במישור הציבורי" מסבירים הגורמים.