אאא

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, קרא בנאומו במליאת הכינוס העולמי של ארגון הבריאות העולמי, למדינות העולם להשקיע את המשאבים בחקר הרפואה ולהעדיפם על פני השקעות של מיליארדים בטכנולוגיות שאין בהן ממש להצלת חיים.

בתגובה להצעת החלטה פלשתינאית לגנות את ישראל במהלך הכינוס, הדגיש סגן שר הבריאות, את הסיוע שישראל מעניקה לפלשתינאים במיוחד בעתות חירום, וציין כי ישראל מוצאת את עצמה לא אחת בפרדוקס, בעת שהטרוריסט והקורבן מאושפזים זה לצד זה בבתי חולים בישראל ומקבלים טיפול זהה.

בעת נאומו של שר הבריאות האירני, הרב ליצמן עזב עת האולם, ובעת נאומו של סגן שר הבריאות, חלק מנציגי מדינות ערב עזבו גם הם את האולם.

סגן שר הבריאות הודה לארגון הבריאות העולמי על עבודתו וציין כי נציגי ישראל נמצאים בקשר הדוק עם נציגי ארגון הבריאות העולמי.