אאא

בעקבות דחיית הצעתו הקודמת של האוצר, להמיר את ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים בנקודות זיכוי לנשים עובדות. אמור האוצר להציג היום בפני וועדת השרים לחקיקה, את הצעתו החדשה הכוללת "מבחן זכאות".

רק הורים שיצליחו להוכיח כי ההוצאות על המטפלת נחוצות לפרנסת המשפחה, יזכו בפיצוי תמורת הוצאות הטיפול בילדים. יתרה מזו, ההטבה תיכנס לתוקף רק בעוד שנתיים, דהיינו החל מ-2011, ובמקום להציע נקודת זיכוי נוספת לאשה עובדת, הצעה שנדחתה על ידי השרים בהיותה לא רלוונטית למרבית הנשים העובדות, מציע האוצר תשלום בנקודות זיכוי לפי גיל הילד, עד לגיל 5.

בשנה הראשונה להחלת החוק (2011) תינתן ההטבה רק להורים לילדים עד גיל שנה, ב-2012 להורים לילדים עד גיל שנתיים, עד שב-2015 יקבלו את ההטבה הורים לילדים עד גיל 5.

והאוצר לא מסתפק בזה, הוא דורש מההורים מבחן זכאות על מנת להוכיח שהוצאות הטיפול נחוצות על מנת לייצר את ההכנסה למשפחה. זאת אומרת שלא די בכך שהאם יוצאת לעבוד, עתה עליה להוכיח כי אין ביכולתה לבצע את העבודה ולהביא הכנסה למשפחתה, מבלי לשלם עבור הוצאות הטיפול בילדיה.

האוצר כותב בדברי ההסבר לחוק המוצע, כי "זיקה ממשית וישירה של ההוצאות ליצירת הכנסה איננה זיקה מספקת, כך שהוצאות השגחה על ילדים או על כל אדם אחר, כמו גם הוצאות נסיעה למקום העיסוק וממנו, שכתוצאה מפסק הדין אפשר שתבוא דרישה להתיר גם אותן בניכוי – אינן מותרות שכן הכרה זו תביא לתוצאה רגרסיבית ולנטל תקציבי כבד על אוצר המדינה".

לאוצר אתה הדרך והוא מבקש מהשרים בוועדה שתינתן לו האפשרות להגיש את החוק יחד עם חוק ההסדרים וחוק התקציב. למרות שברוב המקרים, הנוהל הוא שקיימת תקופת המתנה של שבועיים בין המועד בו אושר החוק על ידי ועדת השרים לחקיקה ובין מועד העלאתו על שולחן המליאה.

על הצעתו המקורית של האוצר, להעניק נקודת זיכוי נוספת לנשים עובדות, אומרים בארגוני הנשים, כי מדובר בלעג לרש, שכן הצעתו של האוצר להעניק לאם נקודת זיכוי, מגוחכת. נקודת זיכוי שווה כ-180 שקל בעוד שההוצאות החודשיות על טיפול בילדים נעות סביב ה-1500 עד 3000 שקל. יתרה מזו, כפי שכבר ציינו בעבר, הטבה זו ניתנת רק לנשים במשרה מלאה והיא מותנית בהיקף המשרה ובוותק. "רוב הנשים לא תפקנה שום תועלת מהצעת האוצר", אומרים בארגוני הנשים.

על ההצעה החדשה אומרות הנשים, כי האוצר עושה כל אשר ביכלתו לעקר מתוכן את פסיקת בית המשפט העליון ולדחות את ביצועה לזמן רב.