אאא

נשים יבחרו רבנים? ח"כ אלעזר שטרן, חובש כיפה סרוגה, הניח היום (שלישי) הצעת חוק על שולחן הכנסת לפיה 25 אחוז מחברי הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל יהיו נשים.

שטרן מוסיף ומציע כי רב ראשי ייבחר רק במידה ויש לו ניסיון או השכלה בשני התפקידים של הרב הראשי, רבנות עיר ודיינות. 

עוד מבקש שטרן להגדיל משמעותית את הגוף הבוחר מ-150 חברים שקיימים היום ל-200 חברים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי במשך שנים לא זכו הנשים לכל ייצוג בגוף הבוחר, וגם כיום מספרן קטן ביותר, כ-2% בלבד, בעוד שחלקן באוכלוסייה הוא כ-50%.

בהסבר להצעת החוק כתב שטרן כי "במצב הנוכחי לא משנה מה הוא רצון העם ואף לא רצונה של המנהיגות הנבחרת, אלא קבוצה של רבנים ממונים עלולה להנציח את ניתוקה של הרבנות מצרכיה של החברה הישראלית. באין שינוי תמשיך הרבנות הראשית להיות מנותקת מהחברה הישראלית. 2 אחוז בלבד של נשים בקרב הגוף הבוחר, היא רק אחת הדוגמאות לכך".

על הצעת החוק חתומים חברי כנסת מסיעות רבות ביניהם שי פירון (יש עתיד), יצחק הרצוג (העבודה), אורי אורבך (הבית היהודי), דוד צור (התנועה) ועליזה לביא (יש עתיד).