אאא

האם נתגלה מקום ציונו בצפת של בעל ה'חרדים'? עסקנים בעיר צפת שחקרו בתקופה האחרונה את הנושא, סוברים שיש לכך אחוזים גבוהים. בתקופה הקרובה יערכו בדיקות לממצאים באמצעות ציוד מתקדם, ויקבעו סופית מסקנות הבדיקות.

רבי אלעזר בן משה אזכרי - בעל ה'חרדים', חי ופעל בעיר צפת. חיבורו המפורסם ביותר הינו ספר 'חרדים', והפיוט 'ידיד נפש'. הוא נפטר בשנת ש"ס - 1600.

בעל ה'חרדים' התגורר ופעל בעיר צפת ונמנה עם ענקי הדורות שהיו בה, ביניהם הרדב"ז, מחבר ה'לכה דודי' - רבי שלמה אלקבץ, רבי יוסף קארו, רבי חיים ויטל, האר"י הקדוש, רבי ישראל נג'ארה ועוד.

ספרו 'חרדים' מיוסד על הפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך", והמצוות מחולקות בו לפי איברי הגוף. בסוף הספר מובאים הפיוטים שחיבר, כשהמפורסם שבהם הוא הפיוט ידיד נפש, פיוט שעם השנים נתקבל בכל קהילות ישראל.

על פי ממצאי העסקנים, הנתמכים בכתובות חלקיות שאותרו על המצבה, נמצא ציונו של רבי אלעזר אזכרי  בבית החים העתיק של צפת, בסמוך לציונו של האר"י הקדוש.