אאא

אחרי הסערה שהתעוררה בעיר אשקלון מתברר כי הסערה הרחיקה עד לעיר הסמוכה נתיבות, שם ביקשה המועצה הדתית שלא להעסיק ערבים. החלטה שעוררה כעס רב במשרד המשפטים עד להתערבותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, כתב לראש עיריית נתיבות, כי "התקבלה פנייה בלשכתי משירות בתי הסוהר, ובה נמסר לנו כי הורתה על הפסקת העסקת עובדי שירות בני מיעוטים במקומות תעסוקה בנתיבות, וזאת עד לרגיעה במצב הביטחוני".

בעקבות כך כתב המשנה ליועץ המשפטי: "אבקש להבהיר כי על פני הדברים הוראה זו, ככל שאכן ניתנה על ידיך, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק והיא בעלת השלכות קשות מבחינה ציבורית ומשפטית".

"על עיריית נתיבות, ככל גוף ציבורי אחר, חלים כללי המשפט החוקתי והמנהלי, ובהם עקרון השוויון, הנגזר מערך כבוד האדם המעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הוסיף היועץ.

לדבריו: "הוראה בדבר הפסקת העסקה של עובדי שירות מסוימים על רקע דת, לאום או מוצא, מהווה אפליה ברורה הפוגעת פגיעה קשה בעקרון השוויון ומנוגדת לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בתגובה לכך, היועץ המשפטי לעיריית נתיבות, עו"ד יריב סומך, שיגר מכתב בחזרה ותוכנו הגיע ל"כיכר השבת" בו נכתב כי "נראה כי כוונתכם הייתה למועצה הדתית בנתיבות, היא מעסיקה בני שירות (בהם גם בני מיעוטים), בדרך כלל בטהרה".

היועץ עדכן כי שוחח עם הממונה על המועצה הדתית ומהשיחה הזו התברר כי "בתחילת השבוע ביקשה המועצה הדתית לבחון את האפשרות להעסיק באופן זמני בני שירות במקווה, הא ותו לא".

לדבריו, "תוכניתה של המועצה הדתית תאמה את צרכיה נכון לאותה העת. לבסוף לא יצאה התוכנית הנ"ל, מכן הכוח אל הפועל, ולא חל שינוי בתפקיד בני השירות. היום המשיכה המועצה הדתית להעסיק בני שירות, שהינם בני מיעוטים".

היועץ המשפטי לעירייה כתב כי העירייה פועלת לפי החוק וכך גם המועצה הדתית. "בהכירי את הנפשות הפועלות, בטוחני, כי הדברים נכונים באותה המידה גם ביחס למועצה הדתית".