אאא

אז מה עשתה הממשלה השנה? מבחינת ראש-הממשלה בנימין נתניהו - רק דברים טובים. "השנה החולפת הייתה גדושה בעשייה. החלטתי לבחור בכל חודש אירוע אחד ממה שעשינו,  בואו נראה", כך פתח ראש-הממשלה את קליפ הוידאו שהפיקה לשכתו לקראת ראש-השנה.

"בתשרי החזרנו אל גלעד שליט מהשבי, בחשוון חנכנו את בית הספר לרפואה בצפת, בכסלו אישרנו את התכנית המקיפה לטיפול בתופעות המסתננים הבלתי חוקיים, בטבת הכנסנו לתוקף את הטבות המס שאישרנו להורים עובדים לילדים קטנים, בשבט אישרנו את סלילת קו הרכבת לאילת.

"באדר המראתי לארה"ב ואמרתי דברים ברורים בפני הוועידה השנתית של אייפק בעניין איראן, בניסן דיווח בנק ישראל שהמשק הישראלי צמח בשיעור גבוה מרוב מדינות העולם המערבי, באייר הכנסנו מפעילים חדשים לשוק הסלולארי, בסיוון אישרנו טיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 12, בתמוז יצאנו בקמפיין בינלאומי שהדגיש את הטכנולוגיה הישראלית החדשנית להגנת הסביבה, באב השלמנו הקמת 200 ק"מ של גדר הגבול עם מצרים, באלול התחלנו את שנת הלימודים עם מהפכה – חינוך חינם מגיל 3".

ראש הממשלה ציין כי "אלה רק כמה מהדברים שעשינו בשנה החולפת. אנחנו מסתכלים קדימה על השנה הבאה ואני רוצה קודם כל לאחל לכם שזאת תהיה שנה טובה לכל אחד ואחת מכם, למשפחות שלכם, לילדים שלכם, להורים שלכם. קודם כל שנה של בריאות ונחת. אני גם מאחל לכם שתצאו לבלות בחגים, תבלו בארץ היפה שלנו, ארץ אבותינו וארץ עתידנו ותיהנו. אני בטוח שאנחנו נוכל להמשיך לנווט את ספינת המדינה. אנחנו מחויבים לשמור על הביטחון, על מקומות העבודה, על הכלכלה מול איזור רוגש וסוער, מול כלכלה עולמית לא יציבה. אנחנו צריכים להמשיך לנווט את ספינת המדינה. חג שמח לכולכם, שנה טובה!"

ומה עם מצב הדיור? מחירי המזון שעלו? אל תשאלו את נתניהו.