אאא

"אני מחויב לחלוקת הנטל בצורה שוויונית יותר, והכרזתי על כך. אני מאמין בזה ואני מאמין שהשוויון בנטל חייב לכלול את כלל אזרחי ישראל – גם את הציבור החרדי ואת הציבור הערבי - ואני מאמין שיש דרך להשיג את זה", כך אמר ראש-הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

"אני מקווה שנצליח במגעינו הנוכחיים לפתור את זה, אבל זה יושג", אמר ראש-הממשלה, "בדרך זו או אחרת הדבר הזה יושג, כי מדינת ישראל זקוקה לחלוקה שוויונית יותר בנטל".

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ רוני בראון, התייחס אף הוא לסוגיית גיוס חרדים: "אנחנו נמצאים כעת, בכל הנוגע לעניין של התחייבות המדינה מול הרוב הדומם, במצב שבו הגיע רגע האמת. אותו רוב, אדוני ראש הממשלה, שבחר בך, בי, במרבית החברים שיושבים כאן סביב השולחן, מצפה וראוי להחלטה אמיצה בנושא השוויון בנטל.

"החלטה שהיא אמנם כואבת, והיא צריכה להיות מאוזנת וברור לכל שהיא הכרחית. אף אחד בעניין הזה לא בא ממקום של נקמה בסקטור כזה או אחר, או ממקום של שנאה, אלא רק ממקום של כורח המציאות ושל הצורך החברתי והכלכלי.

"למותר לציין שזה צריך להיות חוק עם יעדים ומנגנון אכיפה, ואסור שמה שהיה הוא שיהיה. אני חושב, אדוני ראש הממשלה, שזה מבחן ערכי עליון לך כראש ממשלה, לכולנו, גם כציונים, גם כישראלים וגם כשליחי הציבור.

"אני בטוח שמרבית הפורום שנמצא פה נותן לך את כל התמיכה, שנגיע לקבל את ההחלטות הנכונות בעניין הזה".