אאא

בחסידות סאטמר גיבשו תקנות חדשות המחייבות את החסידים להחזיק סלולרי עם חיבור לאינטרנט מסונן בלבד, כשכעת הולכים בחסידות צעד נוסף קדימה וממנים גבאים מיוחדים שיאכפו את איסור הכניסה לבית המדרש עם "סלולרי פרוץ".

תחת הכותרת "כי ה׳ אלוקיך מתהלך בקרב מחניך" פרסמה הנהלת הקהילה מודעה בה מופיעים רשימת בתי הכנסת של החסידות לצד שמות הגבאים, כאשר מדווח כי הללו יהיו ממונים ע"י האדמו"ר מהר"י מסאטמר לאכוף את האיסור.

"אלה שמות הגבאים שהתמנו ע"י הרבי לעמוד על המשמר להשגיח ולפקח שלא ייראה ולא יימצא בגבולי בתי מדרשנו כלי תועבה טעלעפאנען המחוברים לאינטערנעט בלי פילטער משומר". המודעה נחתמת בקביעה כי על כל אחד ואחד להיענות לדרישות. 

 (​failedmessiah.typepad.com)
(צילום: מתוך "​failedmessiah.typepad.com")
הגדלה

 עסקן בחסידות מספר ל"כיכר השבת" כי ההוראה ניתנה לאחר שהאדמו"ר שוחח על כך מספר פעמים בשנים האחרונות, וחזר והבהיר כי זו סכנה לחורבן בתים ולהפרת שלום בית כמו גם קילקולים ברוחניות. לכן הוא מבקש לשים חסימה והגנה.

"כעת הוחלט לאכוף בפועל את איסור הרבי ולשמור על הגדרים". לדבריו "באם הגבאי יראה מאן דהוא גולש בסמארטפון שלו הוא יבקש לבדוק אם הוא מסונן, ורק אם כן יאפשר לו לעשות זאת. אין ברירה חייבים לעמוד על המשמר" סיכם.