אאא

העוללים הרכים ישבו על בימה מוגבהת בסדר מופתי. באולם הושלך הס. שורות שורות של עשרות תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא פתחו בשירה שקידמה את פניהם של ההורים המאושרים ובני המשפחות. ´שאו שערים ראשיכם... פיזמו הזאטוטים והנוכחים התקשו להסתיר את התרגשותם – כך נפתחה המסיבה לחגיגת תחילת לימוד החומש של ילדי תלמודי התורה "עץ חיים" ´מרכז´ ו´גבעת שאול´ בירושלים. הפתעת המסיבה; מרבית הסבים של העוללים הרכים המכהנים כראשי ישיבות, רבנים ומשגיחים ומורי הוראה בישראל הגיעו לשמוח בחברת הנכדים המאושרים. בין המשתתפים; רבי אשר פריימן רב ומו"צ בשכונת מקור ברוך בירושלים. רבי צבי שפירא בן רבי יהודה שפירא. רבי אהרן פישר רב ומו"צ בשכונת זכרון משה. רבי יהודה פישר רב ומו"צ. רבי ישראל אהרן קופשיץ משגיח בישיבת תורה אור. רבי יהודה סמט משגיח בישיבת אור שמח. ורבי צבי לוי משגיח בישיבת קול יעקב.

וכבמטה קסם עם הנפת שרביט המנצחים הופסקה השירה והילדים, מאירי הפנים, החלו לומר את הפסוקים הראשונים בחייהם בחומש ´ויקרא´. כך, באידיש. פסוק אחר פסוק. הסבים והסבתות, בהם רבים מבני הישוב הישן, מחו דמעה סוררת והמחנכים לא הסתירו את שביעות רצונם. הטקס שבו חוגגים ב´עץ חיים´ את מסיבת החומש החל. בתום השמעת הפסוקים קיבלו הילדים חומשים מהודרים ומיני מתיקה כאשר מקהלה מילדי הת"ת מלווים בשירה.

ההורים הניפו את הילדים המאושרים על כתפיהם והשמחה גאתה. כך במשך דקות ארוכות רקדו ההורים הסבים הילדים והמחנכים, משפחת בני ´עץ חיים´ המתנהל עד היום באותה מתכונת מאז נוסד.

את פניהם של המשתתפים קידמו בברכה ראש מוסדות ´עץ חיים´, רבי ניסן אהרון טוקצינסקי שנשא את הנאום המרכזי. ראש ישיבת ´עץ חיים´, רבי משה שפירא וחברי הנהלת המוסדות, הרב צבי אריה טוקצינסקי, משגיח רוחני בישיבת ´עץ חיים". הרב נתנאל לינדר והרב יוסף טוקצינסקי, הרב יצחק שלמה רוטמן, חברי הנהלת ´עץ חיים´ והרב דן פריימן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגרנ"א טוקצינסקי שריתק את הקהל בנאומו אמר כי הוא שמח להשתתף בשמחה שבה חוגגים את טוהר החינוך, על פי דרך הלימוד המסור מדורי דורות; "מעוז התורה והחינוך מוסדות "עץ חיים" הוקמו בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה בירושלים בשנת תר"א ובראשות המוסדות עמדו ברבות השנים הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ל והגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל. אנו שמחים להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את דרך החינוך שהוכיח את גידולם וצמיחתם במהלך מאה שישים ותשע השנים של גדולי הדור ופוסקיו זצוק"ל ויבדלח"א. רבנים ויושבים על מדין המפארים את קהילות הקודש בכל תפוצות ישראל".

רבי אביגדור נבנצאל רב העיר העתיקה בירושלים, רבי בנימין רימר ר"י ´קרית מלך´ ומשגיח בישיבת ´טשעבין´, חתב"נ הגרי"ש אלישיב שליט"א ורבי ישראל גנס ר"י ב´קול תורה´ שהגיעו לטקס כסבים אמרו בדברי ברכתם כי הם עדיין מרגישים חייבים הכרת הטוב למוסדות ´עץ חיים´ שאת הלימוד הנפלא בהם הם עדיין זוכרים, ונרגשים להשתתף בשמחת נכדיהם הממשיכים להתחנך במוסד הקדוש מקום שצמחו בו גדולי תורה זצוק"ל ויבדלח"א.

הסבים איחלו לילדים שגם יגדלו לגדולי תורה בעז"ה. הרבנים איחלו לראשי המוסדות ולכל המשתתפים המשך התפתחות המוסדות הקדושים ונחת דקדושה מכל יוצ"ח. ראשי הישיבות, הסבים; רבי ברוך דב פוברסקי ר"י פונוביז ורבי אברהם סגל ר"י גרודנא אשדוד, שנבצר מהם להגיע, שלחו את ברכתם לנכדים המאושרים ולראשי ´עץ חיים´.