אאא

איך אפשר שלא לעמוד נפעם למול דרשן פה מפיק מרגליות שמרתק כל המאזינים לו עם פה פעור ?

תמיד אחרי שיוצאים מדרשה מרתקת כזאת צובט לנו הלב וקינאת הסופרים שבליבנו אומרת לנו הרי גם אתם יכולתם להיות כמו הדרשן הנ"ל

ואמא הייתה סופקת כפיה בהתרגשות והאשה הייתה מספרת לכל אחד בגאווה "זה בעלי.."

אך למרות הכל אדם קרוב אצל עצמו ואתה יודע הרי אני לא באמת יודע לדבר בהתלהבות ובחריפות כזאת

אבל חז"ל חשבו אחרת – כל אחד יכול לדרוש גם בלי כישרון מיוחד ובזה אנו מציגים לכם שני סגולות שבאות אחת אחרי השניה

אחת לדרוש והשניה לחכמה

"לדרוש קודם בלי דבר זכור זה השם הקדוש והשהור והוא גימטריא שפ"ה עם הניקוד והאותיות וזהו ספצסיה וטוב לדרוש ויועיל מאד וחכמתו לנצח ולמכור ע"כ והוא בדוק."

"לחכמה אמור אחרי ההבדלה חי נמימה חי לנא חי מנא בדוק."

כמובן שאין להזכיר השמות הקדושים בפה והאחריות על המנסה בלבד היות שלכל סגולה צריך קדושה וטהרה

 

צילום מקורי של הסגולה - מכון סגולת אמת