אאא

יום ההילולא של ר´ יעקב אבוחצירא הקרוי "אביר יעקב" כנראה אינו מיסב הרבה נחת לשלטונות ולתושבי מצרים שציונו נמצא בשטחם.

השנה מספר המבקרים היהודים במקום הוגבל משמעותית ושמעתי באוזני ממבקרת במקום קברו בשנים האחרונות שהיה חשש כבד מפני התפרעויות המקומיים והם לוו תחת משמר כבד אל הציון הקדוש בדמנהור.

עושה רושם שהביקור לצורך סגולת תפילה על קברי צדיקים מצריך בעצמו עוד סגולה לשמירה מפני פורענות והרי היא :

מובא בספר סגולות ישראל מאת ר´ שבתי ליפשיץ (כן, אשכנזי כתב ספר סגולות- לכל מי שמערער על אמיתות עיסוק האשכנזים בסגולות ובקבלה בכלל) מערכת מ´ עמ´ סג´ סעיף מב´ :

"מלח - סגולה להביא מלח על השולחן קודם אכילה כי השולחן דומה למזבח והאכילה דומה לקורבן ונאמר "על כל קרבנך תקריב מלח".

והיא מגן מן הפורענויות וכן כתוב במדרש כשישראל יושבין וממתינין זא"ז עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם עכ"ל".