אאא

המהרח"ו הקדוש נולד בשנת ש"ג בצפת, עיר של תלמידי חכמים הבקיאים בחוכמה הנגלית ובתורת הנסתר. היה זה המרכז היהודי הגדול של התקופה ההיא.

בצל הפריחה הזו, נולד ובגר המהרח"ו. כשהגיע לגיל 14 החל ללמוד 'נגלה' בבית מדרשו של רבי משה אלשיך, והצטרף לבית מדרשו של רבי משה קורדובירו שם למד את תורת הנסתר.

לפני פטירתו רמז הרמ"ק כי האר"י הוא יורשו. למהרח"ו לקח כשישה חודשים עד שהבין מפירוש שפירש האר"י את הרמ"ק, כי האר"י הוא יורשו של הרמ"ק וכי עליו לקבלו כרב. האר"י לא כתב דבר אלא רק לימד בעל פה את תלמידיו. תורתו החדשנית של האר"י לא הייתה נשארת ליודעי ח"ן לולי כתבה המהרח"ו בהוראה מפורשת של רבו.

המהרח"ו נלב"ע בדמשק בשנת ש''פ וביום רביעי ל' ניסן חל יום ההילולא שלו.

לידי המכון נתגלגל עותק מכתב ידו של המהרח"ו זצוק"ל אשר טרם נכבש במכבש הדפוס וכל כולו של הספר הינו אוסף סגולות וקמעים ותפילות נדירות שטרם שזפתם העין.

מספר זה, נפרסם בימים הקרובים שורת גילויים וסגולות.

הראשונה היא:

בתהילים (צ"א י"א) כתוב: "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך". סופי תבות של פסוק זה הינו שם גדול ונורא השגור בפי כל המקובלים וטוב לכוונו בכוונה בדרך או בכל מקום פחד, וכשיזכירוהו אין שטן ואין פגע רע לפניו והוא יוה"ך כל"ך.

וצריך שיאמר מזמור יושב בסתר עליון וכו' כולו ז' פעמים ובכל פעם כשיגיע לפסוק זה יכוון בסופי תיבותיו ויזכור השם הנז'". 

הסגולה מופיעה באוצר כתבי יד אשר בספריית מכון "סגולת אמת", בראשות הרב חיים פוקס שליט"א.

צדיקים במותם נקראים חיים, כי מעשיהם בעולם הזה, ממשיכים לתת פירות" – כאשר עוסקים מתורתם, לומדים ממעשיהם, הרי ששפתי הצדיקים דובבות בקבר.