אאא

אחדות ומקור החכמה
האות הנחשבת לאות הראשונה, מבטאת את העולם הרוחני עולם האידיאיות, עולם הערכים, עולם האין-סוף ! היא כוללת בתוכה את כל הכוחות של כל האותיות כקרן אור לבנה הכוללת בתוכה את כל הצבעים.
צורתה: ללא גבולות, אין לה גג מעליה ולא בסיס מתחתיה גם לא "קירות" חוסמים בצידה , מסמלת: אין-סוף
היא אות המייצגת אמת אבסלוטית, המחברת את כל מה שאפשר לחבר ואכן שמה :"אלף" המורכב מאותיות "א" "ל" ף" רומזות לכך
יש הרואים בצורתה כי היא מורכבת מ- 3 אותיות "י" ו" "י" שערכן: 26 כמספר שם הוי’:
האות "א" רומזת ל"חכמה".
האדם הנושא בשמו את האות "א" יש בו חכמה ודרכיו לא תמיד מובנות למי שנמצא לידו. יש בו מידה של קנאות ושל מי שמחמיר, ויש בו גם את מידת הרחמים.
הוא מסוגל לחדש חידושים בחבר או בעולם כי יש בו מוטיב של הראשיתיות.
יש בו תכונה מאלפת, המסייע לאנשים אחרים, מקנה למישהו הרגלים עד לדרגת אומנות, הופך להיות מעין אולפן לאחרים.
צורתה יכולה להסביר גם את עצמתה. היא מעין סולם המטפס ועולה מעלה, כשהוא נתמך ברגל אחת יציבה בצידו התחתון ומעליו "יוד" נוספת השואפת להגיע לשמים, נטיה לרוחניות או לחבר גשמיות עם רוחניות. שואף לעלות ולהשפיע על הסובבים אותו לעניינים רוחניים.
רוחניות פירושה התעלות מעל האגו ולהשפיע ולהעניק לאחרים.
כתוספת או כסכום חלקי לנ"ל:
האות "א" היא האות הראשונה, התנועה הראשונה, המייצגת את הראש.
תכונות:
החלטיות- מאמצים, כח רצון, תקיפות, תכלית, מטרה,
יזמה- פתיחות, שאר רוח, דחף אנרגיה.
אומץ- תעוזה, אי-רתיעה, עשייה ללא חת, בטחון עצמי.
כאשר ה"א" היא האות הראשונה, בשם, הדבר מציין עניין כללי רב בחיים וטבע עצמאי. "א" נוספת בשם, מעידה על יכולת שכלית רבה וכשרון לפתור בעיות סבוכות.
"א" שלילי- (אם מדכאים אותו) הוא טיפוס הנוהג לשלול את מאמצי זולתו ולזלזל בהם. 
מהות האות - האות אלף היא סמל האל היחיד, היא קרובה למילה אלוף (אדון), כראש לאותיות היא נחשבת למוח, ולכן בה פתח הקב"ה את עשרת הדברות: "אנכי ה' אלוהיך" (שמות). האלף הוא היסוד המכיל בתוכו את הצופן הקדוש שהוא יהוה , חלקה הימיני העליון של האות הוא יו"ד , וחלקה השמאלי התחתון הוא יו"ד, הללו מחוברים על ידי אות וי"ו אלכסונית , הערך המספרי של יו"ד הוא 10   + עוד יו"ד 10 + האות וי"ו שהערך המספרי שלה הוא 6 , סה"כ 26 , 2 +6 בערך המלא זה 8 , שהוא הערך של יהוה. לא הוגים את הצופן יהוה עקב האור החזק שיש בצרוף זה שיכול לגרום לקצר. האות אל"ף היא רמז למסתורין שבאותיות ובבריאה כי אם נהפוך את האותיות נקבל את המילה "פלא" . האות אלף קשורה למוח ומלמדת שימוש נכון ביכולת . היא מסמלת את האדם כי תפקיד המוח להעביר פקודות לגוף , וכך האות אל"ף היא ראש לשאר האותיות.
תכונות האות – אינה סובלת מסגרות ופורצת לכל כיוון עקב חוסר מסגרת, בעלת יכולת מוחית גבוהה ומכורה לשינויים ותהפוכות, האות אל"ף קשורה למוח ולחזה , בולטת ואינה נחבאת אל הכלים , קשורה לאומץ, לכוח ושליטה, מסמלת אהבת ידע ובעלת כוח רוחני חזק. האות בי"ת מביאה את הברכה והאות אלף מחלקת אותה לשאר האותיות. אות הגורמת לאיזון רוחני שאין לה גבולות ומגבלות, פורצת לכל כיוון.  שם עם הרבה אותיות אלף עלול לגרום לחוסר איזון ולחוסר ביציבות נפשית, לאגו בלתי נשלט.
בריאת האות - האות אלף בראה את המוח שהוא הכוח של מזל אריה. קשורה לשליטה ולמודעות שכלית גבוהה , לעקשנות ולאגו.
האות מתייחסת – לתקופה שבין האביב והסתיו, החזה והריאות.
ערך מספרי – 1