אאא

"לישב בסוכה", גירסת 2009: צלם כיכר השבת תיעד השבוע סוכה יוצאת דופן באחת מהשכונות החרדיות בירושלים.

הספוסכה היא סוכה המורכבת מספסל ושתי דפנות. "בסוכה הזו", הסבירו מקימיה, "ניתן לקיים את מצוות ושמחת בחגך, תוך כדי טיול ברחובותיה של עיר הקודש".

לפי עדותם של עוברים ושבים, רבה של בית וגן, הרב עזריאל אוירבאך, עבר במקום ובחן יחד עם קבוצת אברכים את כשרותה של הסוכה. בתומו של דיון הלכתי מרתק, פסק הרב: "הסוכה כשרה למהדרין".

גם אתם נתקלתם בסוכה מיוחדת? צלמו ושלחו אלינו.