אאא

לראשונה מזה שנים רבות, ליל הסדר יחול בעוד בישראל נהוג שעון חורף, כך שהשעה בה נאסר אכילת חמץ מוקדמת מאוד, כך גם שעת ביעור החמץ.

סוף זמן אכילת חמץ, הבוקר (שני), ערב חג הפסח -

ירושלים וחיפה - 09:12

תל אביב - 09:13

באר שבע - 09:15

סוף זמן ביעור חמץ -

ירושלים - 10:28

חיפה - 10:29

תל אביב ובאר שבע - 10:30

הדלקת הנרות לחג הראשון של פסח -

ירושלים - 17:18

חיפה - 17:27

תל אביב - 17:35

חיפה - 17:36

מוצאי יום-טוב ראשון של פסח -

ירושלים - 18:30

חיפה, תל אביב ובאר שבע - 18:32