אילוסטרציה: פלאש 90
אילוסטרציה: פלאש 90

התעקשות ועדת הכספים והעומד בראשה, שלא לאפשר לאוצר להטיל מס בריאות מינימאלי בסך 90 שקלים על כל האזרחים, כולל עקרות בית ואנשים שלא עובדים, עלתה יפה.

האוצר נסוג בו מכוונתו להטיל את המס האמור, והוא לא יופיע בחוק ההסדרים. זאת נוסף על הגזירות הנוספות שהוסרו מעל סדר היום. כמו המע"ם על התיירות הנכנסת וביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות.