אאא

הרב הראשי לישראל והראשון-לציון הגאון רבי משה-שלמה עמאר קיבל בזעזוע גדול את הבשורה המרה על רצח המקובל רבי אלעזר אבוחצירא זכר צדיק וקדוש לברכה, הלילה בבאר-שבע.

"זה דבר נורא ואיום", אומר הרב עמאר בכאב, "גם אם היה אדם רגיל ופשוט - זה מעשה שאין מילים וכח לתאר, קל וחומר שמדובר באיש קדוש, תלמיד חכם גדול, בנם של קדושים - בנו הגדול של רבי מאיר אבוחצירא ע"ה, קודש הקודשים, בן-בנו של האיש הקדוש בדורות האחרונים רבינו ישראל אבוחצירא".

הרב עמאר הכיר היטב את רבי אלעזר. "רבים השיב מעוון, בדרך התורה והיראה, בדרך של קדושה", סופד הראשון-לציון בראיון מיוחד ל'קול ברמה'. "רבי אלעזר היה בעצמו תלמיד חכם מופלא, גם במרוקו וגם בירושלים. מתמיד, בעל כישרון נפלא, גדול מאוד בתורה.

"אני עוד זוכר מה ששמעתי מאביו, רבינו מאיר, שהיה משבח בשבחים גדולים את בנו. רבי אלעזר היה מנהיג ומורה דרך לרבבות עמך ישראל. גם תלמידי חכמים ראו את הידע שלו בכל תחומי התורה".

הרב עמאר התייחס למעשה המזעזע. "סילוקן של צדיקים קשה יותר מחורבן בית-המקדש. אנחנו מתפללים לקדוש-ברוך-הוא שיכפר בעד עמו, להנפיק את הדינים על עם-ישראל, 'הושיע את עמך וברך את נחלתך', שנשמע ונתבשר בשורות טובות".

בראיון הלילי הציע הרב עמאר לעדת הרבנים בישראל שלא להיכנס לפאניקה. "לא צריך להיתפס למקרה אחד, צריך לבטוח בהשם. מדובר באירוע שעדיין לא נחקר. אין פה שום דבר הגיוני, אלא גזירה רעה".