אאא

גזירת הגיוס: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן קורא לבנות ונשות ישראל לקבל על עצמם להתחזק לאור הגזירה שמאיימת לפגוע בעולם התורה. 

לפני כשבועיים, הורה מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט״א לפרסם בשמו לחזק את בני התורה כנגד גזירת הגיוס בכך שתלמידי הישיבות יקבלו על עצמם ללמוד ברציפות במשך חמשה ימים על מנת לבטל את הגזירה הקשה.

מתברר כי ימים ספורים לאחר פרסום המכתב פנו בשאלה למרן ראש הישיבה כמה מנהלי סמינרים ועסקנים העוסקים בחינוך הבנות בשאלה מה ראוי לבנות ישראל להתחזק בימים הללו על מנת ולהוסיף רחמי שמיים ולבטל את רוע הגזירה.

מרן הגראי״ל שטיינמן השיב להם כי על בנות הסמינרים ותלמידות בתי יעקב להתחזק בשלושה דברים. הראשון הינו באמירת פרקי תהילים. השני לדקדק ולהקפיד בשמירת השבת. והשלישי להתחזק בשמירת הדיבור שלא לדבר לשון הרע ודברי הוצאת שם רע.

"בזכות השינוי לטובה בשלושת הדברים הללו ה׳ יעזור ותבטל הגזירה הרעה כנגד עולם התורה ובחורי הישיבה יוכלו להמשיך וללמוד בהשקט ובטח" אמר הגראי"ל שטיינמן לעסקנים החרדים.