אאא

המפקח על המחירים במשרד החקלאות קבע הבוקר (ג') כי רשתות השיווק והמחלבות לא יוכלו למכור במחירים גבוהים מוצרים הדומים למוצרים בפיקוח.

במכתב שנשלח הבוקר לקמעונאים ולמחלבות קבע המפקח על המחירים הנחיות המגדירות מהו "מצרך דומה" בשוק מוצרי החלב, ובאילו תנאים ייחשב כמוצר תחת פיקוח מחירים. מטרת ההנחיות הנה לחדד את חוסר הבהירות שנוצר סביב מוצרים דומים, שמשווקים לצד מוצרי חלב בפיקוח, ומחירם שונה.

כך לדוגמא, למרות שבחודש ינואר נכנסה השמנת המתוקה 38% שומן לסל המצרכים בפיקוח, מחירה של השמנת המתוקה 32% שומן נותר על כ-2 שקלים יותר מהמחיר של המוצר הדומה המפוקח. בעקבות כך, צפויה ועדת הפיקוח על המחירים להוביל להכנסת מוצר זה תחת פיקוח בחודש הקרוב. ההנחיות הופצו היום למחלבות, רשתות שיווק וקמעונאים, ונוסחו לאחר דיונים בוועדת המחירים של משרדי החקלאות והאוצר.

על פי הנחיית המפקח על המחירים, לא ניתן למכור מצרכים שהינם מצרכים דומים במחיר העולה על מחירו של המצרך המפוקח. היחידה לאכיפת החוק במשרד הכלכלה תונחה לפעול לאכיפת הוראות החוק בעניין מצרכים דומים החל מיום 1.8.2014.

במכתבו מפרט המפקח על המחירים את העקרונות לקביעת היותו של מוצר "מצרך דומה" לעניין הפיקוח: "מצרך זהה למצרך בצו, או מצרך זהה מלבד היותו שונה בגודלו, משקלו ו/או באריזתו- הוא מצרך דומה. מצרך יוגדר כדומה אם הוא זהה למצרך המופיע בצו מלבד היותו שונה בגודלו או במשקלו לפי העניין. חריג לכלל זה יהיו מוצרים שנועדו לשימוש שונה, כגון: חמאת 10 גר' למלונות ומטוסים וזאת מכיוון ששימוש כאמור הוא שונה מבחינת הצרכן הסביר. בכל מקרה מצרך הקטן מהמצרך המפוקח ב- 50% לפחות לא יחשב למצרך דומה".

מצרך בעל אותן תכונות ובעל מותג שונה ו/או יצרן שונה - הינו מצרך דומה. חריג לכלל זה הינו מצרך חדש, שנקבע או הותר לו מחיר אחר, שלא היה קיים בשוק ערב החלת הפיקוח. חריג נוסף לכלל זה הוא מצרך בעל נתח שוק קטן ושולי בשוק הרלוונטי, ושאינו מיוצר על ידי אחת משלוש המחלבות המרכזיות בשוק מוצרי החלב המפוקחים (תנובה, טרה ושטראוס), כך שלפיקוח על מחירו אין השפעה ניכרת בשוק. עמדת המפקח על המחירים וועדת המחירים היא כי החלת מחיר מפוקח על מצרכים אלה כ"מצרכים דומים" אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק שעניינה מניעת השפעה שלילית של ריכוזיות יתר בשוק, ואילו הימנעות מהחלת פיקוח על מצרכים אלה צפויה לעודד תחרות בשוק זה.

מצרך שיש בו תוספות או שקיימת במרכיביו שונות (ביתר או בחסר) ביחס למצרך המנוי בצו, וזאת במידה ובהיקף שאינם נראים לעין ואינם גורמים לשוני מהותי בתכונותיו של המצרך מבחינת התועלת לצרכן הסביר (כגון: תוספות ויטמינים או מינרלים שאין בהם תוספת תועלת מהותית, שינויים מזעריים בהרכב או בתכולה או שינויים ברמת כשרות המוצר) - הוא מצרך דומה.

לעניין זה יובהר כי שינויים שייחשבו כשינויים מהותיים בתכונותיו של המצרך הם שינויים הנראים לעין הבאים לידי ביטוי בתוספות טעם, צבע, מרקם, פירות, ירקות או רכיבים משמעותיים אחרים או אם יוכח למפקח כי יש בהם תוספת תועלת מהותית לצרכן, ובלבד ששינויים אלה יודגשו ויבודלו באופן ניכר על גבי אריזת המצרך.

בנוסף, מצרך הדומה למצרך מפוקח אשר עובר בעמדת המכירה תהליך עיבוד נוסף כלשהו, יחשב גם הוא למוצר מפוקח לכל דבר ועניין. כדוגמה: גבינה שנפרסה או רוסקה במעדנייה.