אאא

ארבעה חודשים אחרי שהמשטרה המליצה להגיש נגדו כתב אישום, מועצת הרבנות הראשית הסמיכה את הגאון הרב אברהם יוסף, רבה של העיר חולון, להעניק תעודות כשרות בשנת השמיטה לכל החנויות ברחבי הארץ וזאת במידה ורבני הערים המקומיים לא יהיו מוכנים לתת את תעודת הכשרות.

בעקבות המינוי התעוררה סערה ברבנות הראשית זאת לאחר שכנגד הרב תלויה ועומדת האפשרות כי יוגש נגדו כתב אישום בגין התנהלות לא כשרה בנושאי כשרות. 

לפי הדיווח בחדשות 2 היועץ המשפטי של הרבנות הראשות הבהיר את עמדתו לרב הראשי לאו, לפיה המינוי המדובר בעייתי ולאור זאת הוא ביקש ממנו להורות על ביטול המינוי ולמנות רב אחר במקומו של הרב יוסף. למרות זאת ברבנות הוחלט שלא לשמוע ליועץ המשפטי ולהשאיר את הרב בתפקיד החדש.

"הרב יוסף לוקח על עצמו תפקיד שאין עליו קופצים רבים כדי לאפשר את קיום היתר המכירה ברחבי הארץ ולהקל על הציבור ועל החקלאים למרית התנגדות החרדים ועל כך הוא ראוי להערכה", אמר גורם ברבנות. לדבריו, "בכל מקרה אין נגיעה ישירה בבד"צ של אחיו".

מהרבנות הראשית נמסר בתגובה כי "כל עוד לא הוגש כנגד הרב יוסף כתב אישום אין שום סיבה למנוע ממנו לפעול כרב עיר וכחבר ועדת השמיטה. לפי החוק, הרב ממשיך לחתום על תעודות כשרות בעירו חולון ואין מניעה שיחתום גם מחוץ לעירו. הרב יוסף התבקש לחתום במקומות בהם ייווצרו בעיות דווקא בשל היותו חבר מועצה פעיל וחבר בועדת השמיטה של הרבנות".