אאא

הסאגה בעקבות החלטתה של עיריית תל אביב לאפשר פתיחת מרכולים בשבתות נמשכת: שר הפנים גדעון סער החליט לפסול סעיפים בחוק העזר החדש בנוגע לפעילות החנויות ולאסור עליהם בפועל את הפתיחה בשבת.

כזכור, בעקבות פסיקת בית משפט העליון לפני שנה בה טען כי עיריית תל אביב יפו אינה אוכפת את האיסור על פתיחת עסקים בשבת, שינתה הנהלת העיריה בחודש מרץ האחרון את חוקי העזר והסדירו כחוק את פתיחת המרכולים בשבת.

אלא שחוק העזר העירוני המתוקן נדרש בנוסף גם לאישורו של שר הפנים שבחר לקבל אותו באופן חלקי. בנוגע למתחמים המסחריים בנמל ת"א ובנמל יפו וכן במתחם התחנה בשכונת נווה צדק וחנויות הנוחות הסמוכות לתחנות דלק קיבל סער את עמדת עיריית ת"א ואישר את החוק החדש אלא שבנוגע לפתיחת המרכולים סירב בנחרצות שר הפנים לאשר את החוק החדש.

"דברי ההסבר שצורפו לחוק העזר הם דברי הסבר כלליים בלבד", כותב סער בהחלטתו ומוסיף כי "לא נידונה במועצת העיר ולא הוסבר בדברי ההסבר כיצד הוחלט באלו רחובות ניתן יהיה לפתוח מרכולים ומה מאפיין רחובות אלה; כיצד הוחלט כמה מרכולים ניתן יהיה לפתוח בכל רחוב; מדוע ברחוב מסוים הותר לפתוח מרכול אחד בלבד ואילו ברחובות אחרים הותר לפתוח מספר גבוה יותר של מרכולים, בעוד שביתר הרחובות לא הותר כלל לפתוח מרכולים; לא הוסבר מדוע נקבע כי הכללים יחולו דווקא לגבי מרכולים ששטחם עד 800 מ"ר ושאלות נוספות".

סער מוסיף וטוען כי "אותם בעלי עסקים עבריינים שפעלו במשך שנים בניגוד לחוק ופתחו את עסקיהם בשבת, חרף האיסור לעשות כן, יקבלו כעת 'פרס' בדמות היתר רשמי לפתיחת עסקיהם בשבת, היתר שמקורו נובע מהפרת החוק על ידם בתקופה שקדמה לתיקון חוק העזר... יש בכך משום עידוד עבריינות ופעולה בניגוד לחוק".

סער כותב נגד עיריית ת"א ומבהיר כי "חוק העזר המוצע בא להכשיר פעולתם של למעלה מ-300 בתי עסק לממכר מזון בגודל של עד 800 מטר, אשר משך שנים רמסו את חוק העזר ברגל גסה. בנוסף, החוק מעניק לראש העיר להתיר לפתוח בעתיד מספר נוסף, בלתי מוגבל, של בתי עסק נוספים וזאת מבלי שפורטו קריטריונים וללא צורך לקבל אישור ממועצת העיר חוק זה פוגע בצורה לא מידתית בערך השבת כיום המנוחה הכללי במדינת ישראל וחורג מן הכלל בדבר איסור מסחר בשבת בצורה בלתי סבירה".

יצויין כי ההחלטה של סער לאשר חילול שבת חלקי בת"א נחשבת למפתיעה במיוחד זאת כאשר ברקע התרבו לאחרונה דיווחים בכלי התקשורת הכלליים על התקרבותו של שר הפנים לדת.

על פי הדיווח באתר מאקו, מקפיד סער לשמור את השבת ואף מקדיש את עתותיו לתפילה וללימוד תורה. "סער לומד בחברותא עם רבנים הלכות שמירת הלשון ונצפה בקרבת רבנים", נאמר בדיווחים השונים בתקשורת העומדים כעת בסתירה להחלטתו הציבורית לאשר חילולי שבת חלקיים בפרהסיה בלב העיר העברית הראשונה.