אאא

לאחר עיכוב שנמשך בימים האחרונים בהעברת התשלום השוטף של חודש ספטמבר לישיבות, אתמול (ראשון) הצהירו במשרד החינוך כי התקציב לחודש זה הועבר.

העיכוב בהעברת התקציב נבע בשל ביטול 'חוק טל' והיעדר נהלי תמיכה תקניים לאור העתירה לבג"ץ נגד תקצוב אברכים ותלמידי ישיבות בטענה כי הקריטריונים לתקצוב הינם חלק בחוק טל שבוטל.

בעקבות כך מיהרו במשרד החינוך לגבש נהלים חדשים, ומשרד המשפטים אישר להביא אותם לאישור בהליך פרום מזורז לאחר ימים ספורים ולא שבועיים כנדרש.

לאחר ארבעה ימים בלבד, חתם שר החינוך גדעון סער על הנהלים החדשים, ואתמול, הודיע מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך כי העברת התשלום בוצעה, וכבר בימים הקרובים יראו זאת מנהלי המוסדות בתקציב חשבונות הבנק שלהם.

יצויין כי מדובר בפתרון זמני בלבד, לאחר שטרם ידוע מה יעלה בגורל החודשים הבאים והאם חתימת שר החינוך תקפה גם מכאן ולהבא זאת מלבד העובדה שבנהלים החדשים צוין כי הם מיועדים רק לחצי השנה הקרובה, אז, ייאלצו למצוא פתרון חדש.

בלשכת סגן שר החינוך מנחם אליעזר מוזס הודו לשר החינוך ולמנהל האגף עמוס צייאדה על פעילותם להעברת התקציב החודשי עוד לפני החגים ובכך להקל על בני התורה המתמודדים עם הוצאות מרובות בשל החגים.