אאא

האם מותר להכניס ספר-תורה לאברך ששם קץ לחייו? את השאלה הסבוכה העלו בפניו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מספר עסקנים בעיר בני-ברק.

כמידי יום שישי מתפלפלים בצוותא הגר"ח קנייבסקי והגר"י זלברשטין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן.

בתום הלימוד, סרו למעונו  של הגר"ח קנייבסקי מספר עסקנים המתגוררים בגבעת רוקח. העסקנים סיפרו כי החלו בכתיבת ספר-תורה לעילוי-נשמתו של אברך שם קץ לחייו, ל"ע.

הגר"ח, למשמע השאלה, שאל את העסקנים האם  בשעת מעשה האברך היה מודע למעשיו? העסקנים השיבו שלא. "במקרה שהיה מודע למעשיו אין להכניס ספר-תורה לזכרו", אמר.

הועיל ובשעת מעשה לא ידע האברך את מה שעשה - פסק הגר"ח כי אין מניעה לכתוב ספר-תורה לעילוי נשמתו.

עם קבלת התשובה, הגיעו  העסקנים לתורמים הנכבדים, שמיהרו לזרז את כתיבתו של ספר-התורה.