אאא

בית הדין הרבני בצפת פסק לאחרונה פסק דין דרמטי נוסף בנושא עגונות, אישה שבעלה נמצא במצב צמח לאחר שניסה לשים קץ לחייו, ביקשה מהדיינים להתיר להינשא לאחר. באופן חריג פסקו הדיינים כי היא אינה נשואה.

מדובר בזוג שנישא לפני ארבע שנים, ובמהלך שנות הנישואין גילתה האישה כי בעלה סובל מבעיות נפשיות. בעקבות הגילוי היא ביקשה מבעלה להעניק לה גט אך זה סירב וניסה לשים קץ לחייו. כתוצאה מכך הוא אושפז בבית החולים כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ועד עצם היום הזה הוא מוגדר כצמח.

לפי הדיווח ב"ידיעות אחרונות", הרכב בית הדין החליט להתיר את האישה מעגינותה ולתת לה גט. ראש הרכב בית הדין, הדיין הרב מימון נהרי, נימק את החלטת המפתיעה, בכך שהנישואין בין בני הזוג היו "מקח טעות". משום שלפי ההלכה ישנו מושג שבו באם הוסתרו פרטים מהותיים מהכלה על החתן ולהיפך, הצד הנפגע יוכל לטעון כי אם היה יודע על-כך לא היה נישא לאותו אדם.

לפני כמה חודשים התפרסם פסק דין תקדימי של בית הדין האזורי בצפת שהתיר עגונה שבעלה מוגדר כצמח. הדיינים נעזרו בהליך שנקרא "גט זיכוי", על פיו, הדיינים קובעים כי רצון הבעל הוא להתיר את אשתו, ובכך לאפשר לאישה להינשא מחדש.

הראשל"צ, הרב יצחק יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי לישראל, סירב להצטרף לפסק הדין התקדימי, כמו גם מספר דיינים חשובים נוספים. עם זאת, הדיינים פסקו בלעדיו, כשהם מסתמכים על אסמכתות מהרב צבי פסח פראנק והחזון אי"ש, ומוסיפים אסמכתות מעשרות מקורות אחרים.

הדיינים ציינו כי פסיקתם הובאה גם לפני הרב עובדיה יוסף בסוף ימיו, אבל מפאת מצבו הבריאותי לא זכו לתשובה. יחד עם הרב לביא, ישבו והחליטו על פסק הדין הרבנים חיים בזק ויוסף יגודה.

בפסק הדין כתבו הדיינים כי "על יסוד החומר שבפנינו ושמיעת חוות הדעת הרפואית, הגענו למסקנה ברורה שאין בה ספק - הבעל במצבו הנוכחי אינו כשיר לחלוטין לכל סוג של תקשורת עם הסובב אותו, אינו מודע ואינו מבין ברמה המינימלית והבסיסית ביותר אף את צרכיו הבסיסיים שלו".

בעקבות כך, החליטו הדיינים כי האישה היא "ספק אשת איש", וחובותיה כלפי הבעל, המוגדר "שוטה", אינם מלאים.