מרן הגראי"ל שטיינמן  (צילום: פלאש 90)
אאא

האם הגראי"ל שטיינמן מתנגד להחתמת האברכים על תצהיר הנאמנות? הגאון רבי יהושע איכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרון" וחבר ועדת הרבנים של 'יתד נאמן', טוען שכן.

בשיחה שערך עמו אברך כולל שנזרק לאחר שסרב לחתום, מבהיר הרב איכנשטיין כי הנוסח שהופץ אינו על דעת מרן הגראי"ל שטיינמן ולכן אין לחתום עליו.

להלן תמליל השיחה:

האברך: אתם מקורבים מאוד לרב שטינמן, האם הוא אומר שצריך לחתום?

הגר"י איכנשטיין: לא לחתום בנתיים כי הנוסח שהפיצו הוא שלא על דעת הרב שטינמן, בנתיים כל עוד אין נוסח חדש לא לחתום.

בשיחה נוספת עם הרב איכנשטיין, שנערכה לאחר שהתפרסם כי הוא היה אצל הגראי"ל בנושא ראשי הכוללים, הוא שב על הדברים.

האברך: סליחה שאני שואל ומפריע לראש ישיבה שוב, ראש כולל בשם אברמוב אומר בשם הרב שטינמן שכן צריך לחתום.

הגר"י איכנשטיין: ההוראה שלא צריך לחתום רק להוציא את אלו שמסיתים.

האברך: כן ודאי רק אומרים שהייתם אצלו ואמר כן לחתום.

הגר"י: אני אכן הייתי שם ואמר שלא צריכים לחתום, רק את המסיתים צריכים להוציא זה הכל, לא דיברנו מילה על חתימות.

האברך: רק אלו שמסיתים להוציא?

הגר"י: נכון כן

האברך: הראש ישיבה אמר אתמול שהדברים התבררו היום

הגר"י: והתברר שלא צריכים לחתום

האברך: זה יהיה כתוב ביתד?

הגר"י: לא יודע מה יהיה כתוב בעיתון, אני יודע שלא צריכים לחתום. בסדר? כל טוב.

האברך: סליחה שהפרעתי.