אאא

חטיפת תלמידי הישיבה: האדמו"ר ממישקולץ טוען כי שלושת הנערים החטופים, גיל-שעאר, נפתלי פרנקל ואיל יפרח, עדיין בחיים ונמצא בשבי.

זה  כשישה ימים שכל המדינה דואגת לשלומם של החטופים, אלפי חיילים מחפשים אחריהם ביהודה ושומרון, אמצעי מודיעין וטכנולוגיה מתקדמים מופעלים בניסיון לאתר כל בדל מידע אודות גורל החטופים אך עד כה ללא תוצאות של ממש.

למרות זאת, בשיעור שמסר אתמול האדמו"ר ממישקולץ, מספרים מקורביו הוא עצר לפתע למספר דקות כשעיניו עצומות ואז פנה אל המשתתפים ואמר: "אחים יקרים, בשעות אלו כל שלושת תלמידי הישיבה החטופים עדיין בחיים ועלינו להרבות בתפילה ובתחנונים להשיבם לחיק משפחתם".

לדברי חסידו: "האדמו"ר הביא אסמכתא לדבריו מדברי הגמרא, מסכת תענית ה, שנלמדה באותה עת בשיעור, התלמוד מביא את דברי הנביא ירמיהו שאמר "ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישרא, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים". מסביר על כך מפרש התורה רש"י: "שבורא עולם מקבץ את עם ישראל מהשבי, את החיים הוא מביא ולא את המתים, כי המתים אינן בשבי".