אאא

הסאגה שהחלה בשבוע שעבר עם שליחת מכתבי ההתרעה לפיטורין, מגיעה כעת ככל הנראה לסיומה, וזאת בעקבות כניסתו לעובי הקורה של חבר מועצת העיר יוסי דייטש.

כזכור, בסוף החודש הקודם, שהוא המועד האחרון הקבוע בחוק לפיטורים לקראת שנה"ל הבאה, נשלחו מכתבי התראה לקראת פיטורים, למאות עובדי האגף לחינוך חרדי בעירית ירושלים, המועסקים במוסדות החינוך העירוניים החרדיים.

כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', מכתבי ההתראה נשלחו על פי הוראותיה של הלשכה המשפטית של העירייה, בתואנה כי חוות הדעת המשפטיות אינן מאפשרות העסקה של עובדי עירייה במוסדות לימוד פרטיים.

בעקבות כך, פנה חבר המועצה דייטש בדחיפות לראש-העיר ניר ברקת, העמידו על חומרת העניין והזהיר כי פיטורי מאות עובדים הינו צעד חמור שלא יעלה על הדעת לבצעו, ומעבר לעובדה כי את חלק מהעובדות לא ניתן לפטר באופן חוקי בשל היותן בהריון או לאחר לידה, הרי שבכלל לצורך פיטורין קיימת חובה לכנס ועדות שימוע, ולקבל את הסכמת וועד העובדים, כאשר זה האחרון מתנגד נמרצות לפיטורים ההמוניים חסרי התקדים.

דייטש גם הזכיר, כי מדובר בעובדים המועסקים על פי חוזה שנוסח ואושר בזמנו על ידי הלשכה המשפטית של העירייה, וטען בנוסף, כי אין המדובר בגנים בבעלות פרטית, אלא בגנים השייכים לעיריית י-ם, כאשר גם רישיונם הינו על שם העירייה.

"ברור לי כי הדבר לא תואם עמך, ואני מבקש את התערבותך הדחופה בעניין", כתב דייטש לראש-העיר ברקת וביקש ממנו לבטל את ההחלטה.

על-פי הפתרון המוצע, ייתן היועץ המשפטי של העירייה ארכת זמן נוספת, זאת בין-היתר גם לאור העובדה, כי סגן שר החינוך מאיר פרוש ויו"ר ועדת הכספים משה גפני שלחו יחדיו מכתב לראש אגף משאבי אנוש בעירייה, המודיע כי בכוונתם לערוך שינויי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים, באופן שלא ימנע העסקת עובדים על ידי העיריות, אפילו לחוות הדעת המשפטיות המחמירות ביותר, ובהתאם לכך הם מבקשים לעכב את הפיטורים הדרמטיים עד להשלמת תיקון החקיקה.

בעקבות המכתב, והמגעים שנלוו לו, הודיע ראש העיר ברקת על הקפאת הכוונה לפטר את העובדים, ואף הוסיף, כי "מהלך הפיטורין נעשה שלא על דעתו ואינו מקובל עליו". כעת מנסים בעירייה לגבש הסדר שיתקבל גם על דעתו של היועץ המשפטי עו"ד יוסי חביליו.