אאא

ההנהלת קידישיק הזרימה משכורות לעובדים. הבעלים הזרים מכספו הפרטי לקופת החברה את תשלום המשכורות.

העובדה שהבעלים הזרים כסף פרטי מוכיחה ללא ספק כי הנהלת החברה מאמינה בעתידה וביכולתה של החברה להתקיים ואף להתרחב.

מהנהלת קידישיק נמסר לנו כי "אנו מודים לעובדים על שיתוף הפעולה ומקווים כי מכאן ואילך לא יישנו מקרים דומים".