אאא

בחוק ההסדרים המונח על שולחנה של ועדת הכספים, ביקש האוצר להכניס סעיף שקובע כי הזכאות לקצבאות ילדים תותנה בשהיית הילד במוסד חינוכי.

מטבע הדברים, הציבור החרדי היה הנפגע העיקרי מהגזירה. שכן רבים ממוסדות החינוך החרדיים, הינם מוסדות פרטיים ששהות הילדים בהם לא הייתה נחשבת באופן רשמי כשהות במוסד חינוכי.

גפני, שהיה ער לנושא, ביקש מהאוצר שוב ושוב להוציא את הסעיף האמור או לחילופין להכניס גם מוסדות שקיבלו פטור מלימודי הליבה, דהיינו גם המוסדות הפרטיים החרדיים, למסגרת ההגדרה הרשמית ל'מוסד חינוכי'.

אמש, הצליח גפני לשכנע את האוצר להוציא את הסעיף האמור. יחד עם זאת חלקו השני של הסעיף, המתנה קבלת קצבאות במתן חיסונים לילד, נותר על כנו.

זהו נצחון נוסף לועדת הכספים ולעומד בראשה, לאחר שהללו הצליחו להסיר מחוק ההסדרים גם את ההצעה לחייב את כל אזרחי המדינה, גם אלו שאינם עובדים במס בריאות מינימאלי בסך 90 שקלים בחודש.