אאא

דיווחים על ריכוז כוחות משטרה גדולים וצבא ליד אלון מורה ויצהר, ועקירת מטע במקום. המתנחלים חוששים כי פינוי נוסף עומד להתממש בשעות הקרובות כחלק מניסיונו של ראש הממשלה נתניהו לרצות את הממשל האמריקאי.

הפינוי הנוכחי, אם אכן מתבצע שכזה, עומד בסתירה ליווחים שנשמעו כי מעתה לא יהיו פיניי מאחזים באופן שאינו מתואם, למעט האחזויות חדשות ממש.

פרטים נוספים בהמשך.