אאא

הרב מרדכי בלינוב, מחשובי הרבנים בצרפת ובעל הכשר הנחשב ביותר בחוגים החרדים ברחבי המדינה, מפרסם במכתב מיוחד השבוע כי מפעלי עוף הנגב בארץ משתמשים בשם הוועד, מבלי שקיבלו הכשר ממנו.

"הנני בזה להודיע שכל זה הוא מזוייף זיוף גמור, ואנו לא נותנים שום הכשר על שום ייצור מארץ ישראל. וכן כל מיני עופות למיניהם - החל מחודש ניסן תשס"ט", כותב הרב בלינוב.