אאא

לאור תלונות רבות שהתקבלו בוועדה לפניות הציבור בנושא משרד הרישוי, יזם היו"ר, חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, דיון מיוחד.

במהלך הדיון עלו טענות רבות על התנהלות המשרד במישורים שונים. תלמידי נהיגה שנותרו שבויים בידי מוריהם, מחדשי רישיונות שנאלצו לעבור תיאוריה ומבחן מעשי מחדש ורוכשי רכב שנפלו קרבן למרמה ורכשו רכב שאינו של המוכר.

בדיון אמר מקלב, כי על משרד הרישוי להוסיף תקנים לבוחנים "קשה להאמין שמדיניות הקצאת הטסטים במצב כזה. כל המדיניות לא משפרת את איכות לימודי הנהיגה".

מקלב קרא להחזיר את הפיקוח על מחיר העמדת הרכב למבחן על ידי מורי נהיגה. "מאות השקלים אותם נאלצים התלמידים לשלם למורה הנהיגה ולמשרד הרישוי על כל מבחן הינו עושק" אמר.

הענישה שמוטלת על נהגים שלא חידשו את רישיונם בזמן חמורה מדי. מקלב אומר כי לוועדה הגיעו פניות של נהגים שנאלצו לעבור מבחן מעשי מחדש. "יש להבחין בין אלו שלא חידשו את רישיונם בזמן, אין לראות בכל אחד מהם פושע".

החלטות הדיון היו כי הנושאים שעלו בוועדה יועברו לטיפולו של שר התחבורה והוועדה תמשיך לעקוב אחר התנהלות הגורמים הרלוונטיים.