אאא

סערה בבני-ברק: בהוראת בית המשפט העירייה תיאלץ לפנות את הגנרטורים המספקים חשמל בשבתות בעיר, המוצבים בשטח "גבעת הבנים".

שופטת בית משפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר דפנה אבניאלי, קבעה בסוף השבוע האחרון כי על עיריית ב"ב לסלק ממקומם את הגנרטורים המספקים חשמל בשבתות לעיר, לפי שיטת החזון איש.

השופטת קובעת כי תלונת התושבים המתגוררים בסמוך המבקשים את הפסקת השימוש בשטח המכונה "גבעת הבנים" (הר הברוגז) לחוות הגנרטורים הפיראטית ולפנותה מהמקום, מוצדקת לחלוטין.

לדברי השופטת, כבר לפני 5 שנים ניתן פסק דין ברור בעניין ונקבע כי הגנרטורים מוצבים בשטח ללא היתרי בנייה ושלא כחוק. העירייה מבזה את פסקי הדין שניתנו כנגדה ומתעלמת מפסקי בית המשפט בנידון, הוסיפה השופטת.

עו"ד אריאל יונגר המייצג את עיריית ב"ב טען כי בית המשפט מתעלם מהצורך של הציבור החרדי בבני ברק ל"חשמל כשר" והעתירה מוגשת בחוסר תום לב.

לטענתו, העירייה פעלה מצד אחד להגיש היתר בנייה ומאידך לחפש שטחים חלופיים להקמת חוות הגנרטורים אולם לא מצאה שטח מתאים וכעת פועלת להקטנת סבלם של העותרים ממפגעי הריח והרעש של הגנרטורים.

אלא שהשופטת דחתה בנחרצות את הטענות וקבעה כי מדובר בטענות שהדעת אינה סובלת שכל תכליתן להימנע מנקיטת צעדים שעל העירייה כרשות ציבורית לנקוט בהתאם לעיקרון שלטון החוק.

"מצופה כי רשות ציבורית תפעל לכיבוד פסקי דין של בית המשפט ותשמש בכך אות ומופת לסדר התקין", מבהירה השופטת אבניאלי ומחייבת את העירייה לפנות את הגנרטורים ולשלם לעותרים הוצאות משפט בסך 50,000 שקל.

יצויין כי תושבים אחרים באזור רחוב מימון ששוחחו עם "כיכר השבת" הביעו תרעומת על העובדה שתושבים חרדים מביעים התנגדות להצבת הגנרטורים. לדבריהם, "באותה מידה ניתן גם להתנגד לקיומו של בית כנסת. הרי אנו יודעים את מסירות נפשו של מרן הגר"ח קנייבסקי למטרה החשובה של ייצור חשמל כשר בשבת כשיטת מרן החזו"א זצ"ל ולא ראוי ששכנים חרדים יתנגדו לכך".