אאא

עיריית ירושלים מבצעת שינויים ב´תכנית מתאר ירושלים 2000´ שהוכנה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים. התכנית, לאחר השינויים שנערכו בה, כוללים פגיעה חסרת תקדים בתנאיי קיומו והגידול הטבעי של היהדות החרדית.

על פי התכנית – תאסר באופן גורף בניית מרפסות סוכה בבניני מגורים ישנים שבהם אין מרפסות ´זיזיות´ – תחת כיפת השמים. כמו כן בהיתרי בניה לבנינים חדשים שייבנו מכאן ואילך תאסר בניית מרפסות אלו במתכונת שהיתה מקובלת עד היום, והאופן היחיד שבו לפי התכנית תוכל להיבנות מרפסת סוכה אינו משתלם ואינו מעשי מבחינת תנאי הבניה.

יצוין, כי גם לוועדה המקומית לא תהיה סמכות לאשר את בניית המרפסות, שכן האיסור נמצא בתוך תכנית המתאר שאושרה בוועדה המחוזית בהתאם לבקשת עיריית ירושלים, והיא שוללת את סמכות הוועדה המקומית לדון בנושא.

גזירה נוספת כלולה בתכנית והיא: הפיכת שכונות חרדיות שלמות לאזורי שימור תחת הכותרת "עיר היסטורית", וייאסר בהן באופן גורף הרחבת בניה של דירות קיימות לא מהצדדים ולא לגובה.

מדובר בתכנית שהוכנה בשנים האחרונות בוועדה המקומית לתכנון ובניה, אלא שבחודשים האחרונים נעשו בה שינויים רבים ומהותיים לרעת הציבור החרדי בירושלים בפרט והציבור היהודי בכלל. את השינויים הובילו מהנדס העיריה לצד גורמים נוספים שאינם נמנים על דורשי טובת המגזר החרדי, והיא אושרה על ידי ראש העיר.

עם היוודע הפרטים החמורים, החלו אישי הציבור בממשלה, בכנסת ובעירייה בפעילות אינטנסיבית לביטול הגזירה שמשמעותה דחיקת רגלי הציבור החרדי והדתי בירושלים.

הרב יהושע פולק המכיר את התכנית המקורית ואשר הבחין בשינויים שנעשו אומר: "עשו כאן שינויים חמורים לרעת הציבור היהודי באופן כללי בירושלים, ומאידך הטיבו עד מאוד את תנאי התכנון והבנייה למגזר הערבי".

לאור הנתונים הקיימים אומר הרב פולק: "הדרישה הלגיטימית היא להחזיר את התכנית לוועדה המקומית כדי לדון מחדש ולקבל החלטות לפני הגשת התכנית לאישור הוועדה המחוזית".