אאא

חלם בירושלים: היום נתן בית המשפט המחוזי בירושלים צו הריסה לבקשת העירייה, לחלק ממבנה היסטורי, בו התגורר הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, בבירה.

הבניין הינו היסטורי, כאמור, ואליו מגיעים מידי מאות אלפי מבקרים החפצים להיות במקום המיוחד בו התגורר מי שכונה "אבי האסירים" והיה מהדמויות הירושלמיות הבולטות ויהודי בעל שיעור קומה עצום.

ל'כיכר השבת' נודע כי הצו התבקש לחלק מהמבנה שהתווסף במקום, אך מומחים טוענים כי הדבר ללא ספק יפגע במבנה עצמו, בן יותר ממאה ועשרים שנה ואף קרוב לוודאי שהדבר יגרום לקריסתו.

"האבסורד הוא שהמבנה ממוקם ברחוב אריה לוין, על שם הצדיק, והולכים להרוס את המבנה בו הוא התגורר, במקום שהעירייה תשפץ ותשמור עליו. זה אינטרס שלה", אומר ל'כיכר השבת' גורם המעורה בפרשה.

"מדובר בבית שהגיעו אליו אסירי המחתרות, בית של תורה וחסד. במקום מתגוררת כיום בתו של המנוח ופועל בו כולל לאברכים. זה יהיה אסון אם המקום ייחרב", מוסיף אותו אדם ואומר, "מקומות פחותים ממנו בהרבה זכו לתואר בית היסטורי לשימור. זה כמו לפגוע בכותל המערבי, מדובר בבית שהוא הקדש ולא רכוש פרטי".

תגובת העירייה: "הטענות אינן נכונות. לא ניתן צו הריסה לביתו של הרב אריה לוין ז"ל. מדובר בצו הריסה לתוספת בנייה בלתי חוקית שנבנתה בסמוך לביתו של הרב אריה לוין, ללא כל אישור ותוך התעלמות מהחוק ופגיעה בביתו ההיסטורי של הרב.

בשנת 2006 החלה העירייה בהליכים כנגד תוספת הבנייה בלתי חוקית הוצא צו הריסה שיפוטי לתוספת הבנייה. בהסכמה עם בעלי הנכס, ניתן צו הריסה שביצועו נדחה ב- 13 חודשים, אולם ההריסה לא בוצעה.

לאחר החלטת בית המשפט מהיום, הוחלט בהסכמה עם נציג בעלים לדחיית ההריסה ב- 30 יום נוספים לאור בקשת נציג הבעלים".