אאא

קוראי השבועונים ההדוקים הופתעו לגלות הבוקר כי השבועון 'משפחה' היוצא לאור מידי סוף שבוע הופיע כבר הבוקר (רביעי) במדפי החנויות וזאת יום לפני המועד הקבוע. מנגד, הקוראים צפויים לגלות מחר כי השבועון המתחרה 'בקהילה' לא יצא לאור.

בעיתון 'משפחה' הסבירו את פשר הקדמת המועד, בכך שבגלל יום הכיפורים החל בשבת הוחלט לחלק את העיתון כבר היום ולא לחכות ליום חמישי - המועד הקבוע שעבור כולם הוא זמן לחוץ ועמוס.

מנגד, עורך עיתון 'בקהילה', אברהם דב גרינבוים, תקף במרומז את החלטת העיתון המתחרה ואמר ל"כיכר השבת" כי לא ראוי להוציא עיתון בערב יום כיפור. "בערב יום הדין כשעיני ישראל נשואות לאביהם שבשמים בבקשת סליחה ומחילה, דומה כי אין מקום לקריאת עיתונים. עם ישראל מטהר ליבו בימים אלו בתשובה ומעשים טובים ואינו מקדיש פנאי להוציא את העיניים מהמחזור והתהילים לדברים אחרים שאינם רוחניים בעליל".