אאא

הציבור החרדי נמנע בשנים האחרונות מאז יצאו במשרד הדתות, עוד בתקופת חבר-הכנסת יעקב מרגי, מלעודד קבורה רוויה, אולם בתקופה האחרונה, על פי נתונים מדגמיים של חברות קדישא הגדולות, ניכרת עלייה משמעותית בקרב בני משפחות הנפטרים מהמגזר החרדי המבקשים להיקבר בשיטת קבורה זו.

חששם של החרדים היה כי ההלכה אוסרת לקבור נפטר בקבורה רוויה (קבורה בקומות) אולם בעת האחרונה יצאו במשרד הדתות עם פסיקה הלכתית לפיה ניתן להיקבר כך. במשרד מסתמכים על פסיקתו ההלכתית של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל שמתייחס גם בספרו "ילקוט יוסף" בהלכות אבלות וגם בספר "חזון עובדיה" לעניין הקבורה בקומות ופוסק הלכתית כי מותר לנהוג כך. "גדולי הפוסקים הליטאים כתבו לי בכתב ידם שהשיטה מותרת מבחינת ההלכה".

הרב יעקב רוז'ה, חבר מועצת הרבנות הראשית אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי הציבור החרדי ולא רק, אינו מודע להלכה: "רוב הציבור ששומר תורה ומצוות נרתע מקבורה רוויה בעיקר מחוסר ידע. ישנה שיטה של קבירה זוגית אשר עליה אין מחלוקת והיא כתובה באופן מפורש בשולחן ערוך לגבי השיטה הרוויה".

"כבר לפני 25 שנה כאשר הנושא עלה, הרב רוזנטל, אב בית הדין בחיפה אישר את הנושא ברמה ההלכתית. כך גם הרב ישראלי מהרבנות פסק באופן דומה, וכאשר הנושא עלה לדיון פעמיים ברבנות גם הרבנים הרב שפירא והרב אליהו וגם הרב בקשי דורון והרב לאו פסקו שהשיטה עוברת את מבחן ההלכה". הוסיף הרב רוז'ה.

משה דגן , סמנכ"ל משרד הדתות אמר ל"כיכר השבת" כי ישנה מצוקה במקומות קבורה ברחבי הארץ "אנו חייבים להתמודד עם הבעיה, מצוקה של קרקעות זמינים בערים ובמיוחד באזור גוש דן, ירושלים וחיפה. המשרד בחן את שיטות הקבורה הללו בהיבט ההלכתי. גדולי הפוסקים בדורנו נתנו את דעתם בעניין ולכן מבחינת המשרד שיטות קבורה אלו יכולים לתת מענה ל הקבורה בישראל".