אאא

פרשת האפליה העדתית בעמנואל מקבלת היום תפנית חדה. לאחר שהמשא ומתן בין הצדדים נכשל, פוסקים שופטי בג"ץ: תלמידות המגמה החסידית חייבות ללמוד בצוותא עם התלמידות מהמגמה הכללית.

כל יום של הפרת פסק הדין, מציינים השופטים, משמעותו קנס של 10,000 שקלים.

בפסק הדין המנומק, מציינים השופטים: "כארבעה חודשים חלפו ממועד מתן פסק הדין, שנת הלימודים החלה ואולם בית הספר המשיך לנהוג על פי ההפרדה שנפסלה".

השופטים מציבים אולטימטום להורי התלמידות האשכנזיות ומורים להם לחזור ללימודים רגילים עד סוף החודש.

"התמונה הנגלית לפנינו היא של אי-קיום פסק דין. הסממנים הפיזיים, המפרידים בין שני אגפיו של בית הספר ואשר פילגו, באופן מנקר עיניים, בין התלמידות – אכן הוסרו (רובם – כבר לאחר שהוצא צו על תנאי בעתירה, ועוד לפני פסק הדין). אבל ההפרדה המהותית, שתוצאתה הפרדה בין "בנות אשכנזיות" לבין "בנות ספרדיות" נותרה בעינה".

עוד כותבים השופטים: "מאליו מובן שכל הורה יכול להחליט, בהתאם להוראות הדין, לאיזה בית ספר מותר (להבדיל מבית ספר "פיראטי") הוא רוצה לשלוח את בנו או את בתו, על מנת שיהלום את אורחות חייו ואמונותיו הדתיות.

"אולם משנעשתה הבחירה, חלוקת בית ספר אחד לשני אגפים בדיעבד, תוך הדרת רגליהם של תלמידים מסוימים ("הבלתי רצויים"), שעדתם אחת – מאגף אחד, היא פסולה, כאמור בפסק הדין.

"ניסיונם של ההורים להנציח מצב פסול זה מהווה הפרה של פסק הדין מצידם. עתה, משהחזירו ההורים את בנותיהם למבנה הפיזי של בית הספר, הם אינם מוכנים, לפי הצהרתם, לאיחוד ה"מגמות", אלא מבקשים להמשיך את המצב ששרר ערב פסק הדין".

במילים פשוטות: בית-המשפט מתיר ל"בית יעקב" לקיים מגמות נפרדות, אולם רק בנושאים מסוימים כמו לימוד הלכה או תפילה - אז ההפרדה רלבנטית. בכל נושא אחר הלימודים מוכרחים להתקיים ללא הפרדה, בכיתות מעורבות.

נכון לעכשיו, לא ברור כיצד ינהגו הורי התלמידות האשכנזיות והאם ימשיכו להפר את פסק בג"ץ, למרות הקנס הכבד שיוטל עליהם. ההערכה היא שהפרשה רחוקה מלהסתיים.