אאא

בימים האחרונים התעוררו חילוקי דעות בקרב הזרם המרכזי בציבור הליטאי, בין היתר גם אצל כאלו המתנגדים נחרצות לפעילות הפלג הירושלמי, באשר לתועלת המאבק של עסקני "הוועד למען כבוד רבותינו" המפרסמים רשימה שחורה של ישיבות אליהן הם ממליצים להורים שלא לשלוח את ילדיהם זאת בשל העובדה שאינן מחנכות לאורם של גדולי ישראל מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

"כיכר השבת" אף חשף תמליל משיחה מוקלטת של הגאון רבי יהושע אייכנשטיין ראש ישיבת "יד אהרן" ומקורבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, בה הוא נשמע משיב במענה לשאלת הורה בנוגע לישיבה הנחשבת ע"י עסקני הוועד כבעייתית. הרב אייכנשטיין נשמע מורה שלא להתחשב בהודעת הוועד ומשיב כי הישיבה ראויה.

הבוקר, במכתב מיוחד נוסף המיועד להורי התלמידים שהוציאו ב"וועד לכבוד רבותינו", הם מתייחסים לחשיפת "כיכר השבת", וטוענים כי הגר"י אייכנשטיין חזר בו מאז מהדברים וכיום מודה שפעילות הוועד נחוצה.

עסקני הוועד מבהירים כי "ישיבות חדשות לשנה הבעל"ט בקשו להיכלל ברשימה (של הישיבות הנאמנות ע"י גדולי ישראל), המידע לגביהן נבדק כעת והן יצורפו בעז"ה לעדכון הקרוב".

עסקני הוועד קובעים כי "מאחר ונפוצו שמועות לגבי הגר"י אייכנשטיין, ערך הוועד בירור מול ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, והוברר ללא ספק כי כל השמועות בשמו ומשמו, אינן נכונות, במקרה אחד נעשה שימוש בדברים ישנים שאינם משקפים את דעתו, הקלטה שהושמעה מדבריו, פורסמה בכוונה, למרות שנודע כי חזר בו עקב מידע חדש, וכן שמועה על ביקורו בישיבה מסויימת אין לה שחר".

לסיום מבשרים העסקנים כי "הורים שהיו מעוניינים בישיבות לגביהן נרשמה הערה, וכעת חוששים, עליהם לדעת כי חלק מישיבות אלו, מנהלות כעת דיאלוג וקשר עם הוועד לביצוע שינויים ושיפורים, שיאפשרו הכנסתן לרשימות אלו שמחנכות לאור רבותינו גדולי ישראל. במידה ומאמצים אלו יצלחו, יובא עדכון מיידי על כך לציבור.