אאא

רשות ההגבלים העסקיים בוחנת את המיזוג בין גוגל לווייז. הבוקר שלחה הרשות מכתבים לנציגות הישראלית של גוגל ושל ווייז בדרישה לקבל שורה של מסמכים ונתונים הקשורים למיזוג ביניהן. זאת לצורך בחינה מקדימה האם החברות היו מחויבות על פי תנאי החוק להגיש בקשת לרשות לבחון את המיזוג.

גוגל רכשה את חברת ווייז בחודש יוני האחרון בכ-1.1 מיליארד דולר. לאחר חתימת העסקה החלו החברות לשלב בין התוכנות השונות כאשר בשלב הראשון קלטה גוגל מאפס חלק מהיכולות של ווייז. לאחרונה החליטה הרשות לסחר הוגן בבריטניה לחקור את הנושא ואף קיבלה מחברת גוגל הבטחה שלא לבצע שינויים עסקיים בווייז.

חוק ההגבלים העסקיים בישראל מציב מספר תנאים לפיהם חברה ישראלית וחברה זרה צריכות לקבל מהממונה על ההגבלים אישור למיזוג ביניהן. ראשית, החברות צריכות לקיים קשר מספק בישראל. סבירות גבוהה שפעילות תוכנות הניווט הסלולריות תמשך בישראל גם אחרי המיזוג.

תנאי סף נוסף עוסק במחזור המכירות של החברה הממוזגת. החוק קובע כי: "מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 150 מיליון שקלים חדשים". גוגל לבדה, גם בהערכות זהירות ביותר, מוכרת יותר מ-150 מילון שקל בשנה.

שני התנאים הנוספים עוסקים בנתחי שוק. אם אחד הצדדים הוא מונופול, בתחום כלשהו בישראל, או האם המיזוג ייצור מונופול בתחום שבו החברות פעילות. מדובר בשאלה מהותית שטעונה בדיקה כלכלית והגדרת שווקים. יחד עם זאת, סבירות גבוהה למשל שגוגל שולטת על למעלה ממחצית משוק מנועי החיפוש.

ההחלטה אם לפנות לרשות ההגבלים בבקשה לבחון ולאשר את המיזוג הייתה בידיים של היועצים המשפטיים של גוגל וויז, שהחליטו לא לפנות לרשות. החוק נותן שיקול דעת לחברות להחליט האם הן עומדות בתנאים הדרושים כדי לא לבקש את אישור הממונה למיזוג. כעת בוחנת הרשות האם לפי תנאי החוק היה מקום לבחון את המיזוג, ועל כן היא דורשת מגוגל וויז למסור לה נתונים שונים כגון היקפי מכירות, נתחי שוק, מי המתחרים ועוד.

על פי חוק, ומבלי לייחס זאת לגוגל או ווייז, אי הגשת בקשת מיזוג במקרה של עמידה בתנאי הסף הדרושים עלול להיחשב לעבירה פלילית, הן של החברות המתמזגות עצמן והן של נושאי משרה והמנהלים בכל אחת מהן. אלא שלא כל מקרה של אי הגשת בקשה מטופל בהכרח בכלי הפלילי. זו יכולה להיות גם עילה להטלת עיצום כספי לפי התיקון החדש לחוק ההגבלים העסקיים שעדיין לא הופעל עד היום. בתלות במחזורי המכירות ובחומרת העניין, הקנס על כל צד יכול להגיע עד ל-24 מיליון שקל.

כמו כן, הממונה יכול לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים ולהוציא צו מניעה נגד השלמת המיזוג אם עדיין לא הושלם, או לבקש צו שיפריד את החברות שהתמזגו שלא כדין. בנוסף, הממונה יכול להוציא קביעה כי בוצע מיזוג שלא כדין, ואז הקביעה מהווה ראיה לכאורה בכל הליך משפטי.