אאא

אחד מרשעי ישראל אמר: יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל.

איני יודע כמה אמת יש באימרה זו, אבל אני כן יודע כי מי ששומר שבת ה"שבת" שומרת עליו. שמירה זו, מלווה את עם ישראל בכל הדורות. עשרות סיפורי ישועות ונחמות בזכות שמירת שבת. סיפורים רבים מלווים את העם, מאב לבן, כיצד זה יהודי שמר את השבת, ו"השבת" החזירה לו טבין ותקילין.

סיפור אחד אירע לא מכבר. חבר כנסת אחד, שמבחו נראה כמו חרדי לכל דבר, לא היסס להתראיין לערוץ טלויזיה, למרות שהשידור התבצע בשבת. כנראה שאין תוכו כברו. כמו אבטיח - ירוק בחוץ, אדום בפנים.

ומי יציל אותנו מ"אבטיח" זה? כיצד נדע שאין תוכו כברו? על ידי השבת. מי שקדושת השבת אינה חשובה לו, ראוי להתרחק ממנו.

הנה לנו, ששוב השבת שומרת על ישראל, ומראה להם אל מי להתקרב וממי להתרחק.

הרמב"ם, רבינו משה בן מיימון, כתב בספרו כך: "ישראל (-יהודי) שהוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא עובד עבודה זרה, הרי הוא כגוי לכל דבריו".

אולי כעת נבין יותר, למה ח"כ אמסלם כה טרח לעזור לגייר את מי שהוא מ"זרע ישראל"...

ובלי לימוד זכות אי אפשר.

ח"כ אמסלם נבחר על ידי תנועת ש"ס לחבר כנסת. אך עד מהרה, שמו ליבם כי האדם הולך עקלקלות, וניסו להתנער ממנו.

ח"כ אמסלם, במקום להשיב את המנדט לבוחרים, ולהתפטר מהכנסת, בחר לעוות את רצון הבוחר לטובת עצמו.

כתבתי במדורי בכיכר השבת את דעתי, קיויתי שיבין ויחזור בו - אך לשוא.

אז אולי, כה חשוב בעיניו להיות חבר כנסת, שזה ממש "פיקוח נפש", ופיקוח נפש - כידוע - דוחה שבת.