אאא

בהיכל ישיבת פוניבז' לצעירים  נערכה עצרת מספד והתעוררות ככלות השבעה להסתלקותו של הבחור אליהו סטפנסקי ז"ל.

ספדו לו ונשאו דברי חיזוק ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, משגיח ישיבת פוניבז' לצעירים הגאון רבי אריה לייב שפירא, הגאון רבי תנחום פישהוף מר"י פוניבז' לצעירים וכן אביו הגאון רבי יעקב סטפנסקי ר"י תורה בתפארתה.

צפו בתמונות