אאא

כמסורת השנים האחרונות נתכנסו ובאו גדולי הדיינים ומורי ההוראה מכל העדות והחוגים בראשותו של הגאון הגדול רבי אשר וייס, גאב"ד דרכי תורה, עם בכירי מערכת הרפואה שבבית החולים 'שערי צדק' בירושלים - לבירור וליבון הלכות צום יום הכיפורים לחולה.

הגר"א וייס הציג עקרונות הלכתיים ברורים הנוגעים לכל סוגי המחלות השכיחות, במטרה להביא לפסיקה ברורה בדיני צום יום הכיפורים דאורייתא - בכל הנוגע לחולים. זה לצד זה ישבו גדולי רבני ירושלים ומורי ההוראה לרבים שבה, האזינו לסקירה מבכירי בית החולים ודנו בהשלכות ההלכתיות של דינים אלו.

העסקן הרפואי הרב בנימין פישר, יו"ר 'מגן לחולה', שהנחה את הכינוס בטוב טעם, סיפר כי הכינוס השנתי נערך בחסות בית החולים 'שערי צדק' - אשר מאז ייסודו חרט על דגלו את שמירת ההלכה ואת היותו בחסות הלכתית של גדולי ההוראה - החל ממרא דארעא דישראל הגרי"ח זוננפלד זיע"א ועד לימינו אנו, ולפני כעשור הטיל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל את האדרת על כתפי הגאב"ד הגאון הגדול רבי אשר וייס ומינו לכהן פאר כרב הפוסק של בית החולים, אשר על פיו יישק דבר.

הכינוס נערך בהיכל הסמוך לבית דינו של גאב"ד 'דרכי תורה', ובמרכזו של הכינוס התווה הגאב"ד את יסודי ההלכות ושורשי הדינים. במהלך הכינוס, אף נשמעה סקירה רפואית מפי מנהל ביה"ח 'שערי צדק' פרופ' יונתן הלוי.

במהלכו של הערב, הפנו רבני הקהילות ומורי ההוראה את שאלותיהם אל הגאב"ד, והוא הדריך בפסיקותיו והאיר את הצדדים הסבוכים שהועלו לדיון.

 עשרות מגדולי רבני ירושלים פיארו את הכינוס השנתי, ובהם: הגאון רבי ישראל גנס, רב שכונת מטרסדורף; הגאון רבי יוסף אפרתי - שאף הביא מפסקי הלכות של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל; הגאון רבי שמחה רבינוביץ', בעל ה'פסקי תשובות'; הגאון רבי צבי שרלין, רבה של רמת אשכול; הגאון רבי משה ברנדסדורפר, דומ"ץ העדה החרדית; הגאון רבי מאיר סירוטה, מו"ץ העדה החרדית; הגאון רבי ישראל גואלמן, רבה של רמות א'; הגאון רבי מתתיהו דייטש, רבה של רמת שלמה; הגאון רבי עקיבא וואזנר, נכדו של פוה"ד מרן בעל 'שבט הלוי'; הגאון רבי מרדכי שלמה שטיינמץ, רבה של קהילת ויז'ניץ בהר נוף; הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן רב דחניכי הישיבות נוה יעקב ועוד רבנים רבים נוספים.