אאא

בשעות אחר הצהרים אתמול (ראשון) הגיע מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לשיחת חיזוק מיוחדת לרגל הימים הנוראים בהיכלי התורה במודיעין עילית.

בתחילה הגיע ראש הישיבה להיכל הכולל הגדול "עטרת שלמה", שם לצד כאלף אברכי הכולל הגיעו מאות אברכים, רבני הקהילות ופרנסי העיר לעצרת החיזוק. כמו כן נשא דברים בהיכל ישיבת מיר מודיעין עילית בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה בראשות הגאון רבי אריה פינקל.

בדבריו חיזק מרן ראש הישיבה את האברכים ואמר: "עומדים אנו ימים ספורים לפני ראש השנה כל אחד יודע כי בראש השנה נידונים כולם, וכמו שרואים מה עבר עלינו במשך כל השנה, כמה אסונות וכמה דברים אירעו במשך השנה, כמה גזירות קשות נגזרו על עולם התורה, יש שעזבו את העולם ויש שנחלו במחלות קשות לכל החיים, אוי ואבוי מה שקורה, הכל נגזר בראש השנה, ולכן בכל הדורות מאד פחדו מהדינים של ראש השנה".

בהמשך דבריו דיבר ראש הישיבה מדברי חז"ל ומדרשים שונים לחיזוק האברכים וסיים את דבריו ואמר כי "עלינו להשתדל כל אחד מאתנו כדי לזכות בדין להיות כל מהות חיינו יהיה רק תורה ומצוות, שכל אדם שכל החיים שלו הם תורה ומצוות בוודאי יוכל לזכות בדין".

"זה מה שאנחנו מצפים שכל אחד יגיע למצב כזה שכל העניינים שלו יהיו בשביל שכל החיים אשר הוא חי יהיה חיים בשביל תורה, חיים בשביל מצוות", הוסיף הגראי"ל, "ואם אדם יגיע לדרגה כזו בוודאי יזכה בדין, ויהיה מאושר, ועל-ידי שיגיע לדרגה זו הרי שזה ישפיע גם על כל הדברים שהקב"ה רוצה, והקב"ה יעזור שנזכה עוד השנה להגיע למצב הזה שכל רצון החיים שלנו יהיה תורה ומצוות, ובזה נזכה לכל טוב לשנה טובה לכוח"ט בספרן של צדיקים גמורים".