אאא

ה"העליהום" כנגד היהדות החרדית, ובעצם גם נגד הדתית לאומית, מצד גורמי השמאל ושונאי הדתיים בישראל, מגיע באחרונה, לשיאים חדשים. כך למשל נדרש בית הדין הגבוה לצדק להכריע בשאלה האם ספר שכל כולו הלכתי, והמבוסס על ההלכה לדורותיה הוא ספר המטיף ל...רצח.

תנועת י"ב בחשוון עתרה הבוקר לבג"צ נגד היועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגד מחברי הספר ולעצור את הפצת הספר לאלתר.

העותרים מביאים מתוך הספר ציטוטים שונים שכולם כמובן הוצאו מהקשרם ההלכתי הטהור. כך למשל מצטטים העותרים את המשפט "לא צריך החלטה של אומה כדי להתיר את דם המלכות הרשעה, וגם יחידים מתוך המלכות הנפגעת יכולים לפגוע בהם". או את הקסיעה ההלכתית של "ולפי החשבון הזה- הטף לא נהרגים בגלל רשעותם, אלא בגלל שיש צורך של כולם בנקמה ברשעים, והטף הם אלה שהריגתם תספק את הצורך הזה..."

בכתב התביעה נאמר ש"לפני יותר מחודש יצא לאור ספר הסתה וגזענות נגד תושבי הארץ הלא-יהודים. הספר - "תורת המלך- דיני נפשות בין ישראל לעמים" בהוצאת המכון התורני שעל יד "ישיבת עוד יוסף-חי" והמחברים הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, מסתמך כביכול על המקורות וקורא להרג "גויים" כולל פגיעה בנשים, זקנים וטף".

העותרים מציינים שלספר נתנו הסכמות של הרבנים הבאים: הגר"י גינזבורג (ראש ישיבת עוד יוסף חי), הגר"י יוסף (בנו של הראשון לציון, הגר"ע יוסף) הרב דוב ליאור (רבה של קריית ארבע) ועוד.

בתביעתם כותבים העותרים כי "הספר המדובר עוסק בהתרת דם של גויים/ערבים במסווה של דברי תורה. הספר מסית וקורא ליחידים מתוך המלכות לבצע מעשה נקמה ללא אישור וללא סמכות". ומכאן מגיעים למסקנה שיש חשש שהספר יתורגם, וישמש כמסמך אנטישמי שיסכן גם יהודים בעולם כולו".

תנועת י"ב בחשוון טוענת בעתירתה שפנתה ליועץ המשפטי לממשלה בתאריך 22 בנובמבר 2009, לעצור את פרסום הספר על ידי חילוטו, ולהעמיד את מחבריו לדין פלילי בגין הסתה. פניית התנועה ליועץ לא נענתה, וכיון שלהערכת תנועת י"ב בחשוון ושאר העותרים מדובר בספר מסוכן, הוגשה הבוקר עתירה לבג"צ נגד היועץ המשפטי לממשלה.

גדי גבריהו ופסח האוספטר מגישי העתירה, אמרו הבוקר ש"הספר הינו בבחינת פצצה מתקתקת. רוצחי ערבים, מציתי מסגדים וגודעי עצי זית כולם עבדו, עובדים ויעבדו לפי הספר".

תנועת י"ב בחשוון ופורום י"ב בחשוון הוקמו בעקבות רצח רבין על ידי ארגונים ציונים-דתיים, המקורבים לשמאל הישראלי למרות שהם מגדירים את עצמם "כאישים ופעילים מרכזיים מכלל הקשת הפוליטית, בכדי לעודד את הסובלנות, הפתיחות ודרך הארץ שקדמה לתורה".

כל עשרת הארגונים העותרים מביאים ציטוטים נבחרים מתוך הספר "תורת המלך", על הריגת גוי שעובר על שבע מצוות בני נח, על הריגת גויים במלחמה, על ריפוי בהריגת חפים מפשע מן האויב ועוד.

ראשי ישיבת עוד יוסף חי, פרסמו מיד לאחר הופעת הספר הודעה האומרת, כי "הספר 'תורת המלך' שיצא כעת לאור, מאת הרבנים יצחק שפירא ויוסי אליצור – עוסק בבירור רציני של סוגיות בהלכה. מחברי הספר עשו עבודת-קודש יסודית, במלוא האחריות הנדרשת לכתיבת ספר תורני. גדולי הרבנים ותלמידי-החכמים העוסקים בנושא, יודעים להעריך את הרמה הגבוהה של הספר ואת התרומה החשובה שלו לספרות ההלכה של ימינו".

"אין בכוונת הרבנים מחברי הספר להתראיין בתקשורת, ובפרט בכלי התקשורת שאינם מחוייבים לעול-תורה-ומצוות, אך הם מדגישים שאין הם מסתירים דבר. אנו נמצאים בעידן חופש-המידע, וברוך ה' ניתן כיום להוציא ספרי-קודש מבלי להזדקק לרשיון הצנזור כמו שהיה במשטרים אפלים בעבר, כגון בשלטון הצאר-הרוסי... אחד התחומים שבעבר היה מוסתר פעמים רבות מאימת הצנזורה, הוא הנושא של בחירת עם ישראל, יסוד-היסודות באמונת היהדות, כפי שמצהיר כל יהודי בכל יום "אשר בחר בנו מכל העמים". גם בספר 'תורת המלך' מופיע הנושא הזה בכמה הקשרים בהלכה ובפנימיות-התורה".

"בספר ניתן לראות שקיימת אמירה הלכתית ברורה בנושא המלחמה באויב. זהו נושא אקטואלי ביותר, שלצערנו קיימות בו גישות מעוותות אשר אנו סובלים רבות בגללן. די לראות את הפוזה העלובה של ראשי המדינה בסוגיית גלעד שליט, הסובל בשבי האויב בגלל המנעות מפעולות תקיפות ופשוטות, בעוד ראשי-הנחש של האויב הערבי יושבים לבטח תחת מחסה של 'אוכלוסיה אזרחית' ולועגים לנו בכל פה".

"אנו מקווים שלומדי התורה בכל מקום ילמדו את הספר 'תורת-המלך', ובעזרת ה' נזכה למנהיגות אמת אשר עקרונותיה ודרכה יהיו לאורה של תורת-אמת, תורת חיים".

עתה נותר רק לראות אם בג"ץ ייכנס לשדה המוקשים החדש שהשמאל הישראלי רוצה לגרור את היהדות הדתית לשם ובאמצעות בג"ץ לסתום את פיות הרבנים ואנשי ההלכה.